Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Godziny spędzane przed komputerem sprawiają, że coraz więcej  dzieci boryka się z otyłością lub chorobami kręgosłupa. Problem jest ważny, dlatego fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zainwestowane zostaną w programy profilaktyki i przeciwdziałania tym chorobom u uczniów szkół podstawowych. O fundusze mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą i z nimi współpracujące. Mają na to czas od 30 listopada do 12 grudnia. Pula środków wyniesie ponad 13 mln zł.

Fundusze unijne wspierają wdrażanie programów zdrowotnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Mazowsza. Są to działania dotyczące profilaktyki cukrzycy, wad słuchu, wad wzroku, otyłości i chorób kręgosłupa, czy też rehabilitacji dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym. Od końca listopada do 12 grudnia odbędzie się konkurs o dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania otyłości i chorobom kręgosłupa u uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

Szukamy kompleksowych projektów, które obejmują zarówno działania terapeutyczne, jak i edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych, ale też nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznych, czy powiatowych centrów pomocy rodzinie – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo i na co dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia) lub inne podmioty we współpracy z nimi. Na początku muszą zdecydować, czy program będzie dotyczył chorób kręgosłupa i otyłości, czy tylko jednego z tych obszarów. Niezależnie od decyzji konieczne jest zaplanowanie działań edukacyjnych i terapeutycznych. Część terapeutyczna obejmie badania lekarskie, zajęcia ruchowe, a w przypadku problemów z otyłością  również indywidualne porady dietetyczne. Uczniowie skorzystają z pomocy przez okres od 3 do 9 miesięcy. Dofinansowanie projektu wyniesie do 93 procent kosztów walifikowalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych