Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Droga powiatowa nr 3759W Szumanie-Bielsk w Powiecie Płockim została zmodernizowana. Inwestycja objęła odcinek długości ponad 7,5 km. W ramach projektu istniejąca nawierzchnia została wyrównana i poszerzona do szerokości 6 m. Ponadto przebudowano dwa mosty w miejscowościach Siemienie i Giżyn oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 560. W ramach projektu naprawiono również nawierzchnię istniejących skrzyżowań i zjazdów. Poza tym jezdnie zostały odwodnione, a pobocza uporządkowane. Pojawiły się też nowe bariery ochronne. Nadzór nad inwestycją pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększy i polepszy mobilność mieszkańców i przejezdnych, a także usprawni układ komunikacyjny i dostępność do głównych szlaków transportowych, m.in.  poprawi spójność regionalną sieci drogowej z siecią TEN-T. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Płockiego oraz turyści i osoby przejeżdżające przez ten teren.

Galeria

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Powiat Płocki

Projekt:

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 6 002 428,12 zł

Dofinansowanie: 5 698 088,42 zł

w tym:

Wkład UE: 4 798 390,25 zł

Budżet Państwa: 899 698,17 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś