Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 28 grudnia rozpocznie się konkurs o dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi te mają służyć stopniowemu odchodzeniu od opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi ponad 7,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs potrwa do 16 stycznia 2019 r.

 

Na co dofinansowanie?

Celem projektów dofinansowanych w konkursie będzie umożliwienie dzieciom dorastania w środowisku rodzinnym lub jak najbardziej do niego zbliżonym. Finansowanie obejmie rozwój różnorodnych form wsparcia rodziny w lokalnej społeczności, który m.in. zapobiegnie rozdzielaniu rodzin poprzez umieszczanie dzieci ich w rodzinach zastępczych. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego w ramach konkursu będzie można uzyskać środki przykładowo na mieszkania wspomagane (chronione, treningowe, wspierane). Będzie mogła z nich korzystać również młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze, aby lepiej przygotować się do samodzielnego życia.

Innym celem jest odchodzenie od opieki nad dziećmi sprawowanej w dużych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienie im opieki w rodzinach zastępczych, dlatego dofinansowanie można uzyskać m.in. na kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

Odbiorcami działań będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, czyli przykładowo dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, lub też je opuszczająca, a także osoby z niepełnosprawnościami, czy dzieci i młodzież z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – indywidualnie lub w ramach partnerstwa – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej czy firmy prywatne. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł i możliwe jest uzyskanie dofinansowania maksymalnie do 93%. Czas realizacji wybranych w konkursie projektów wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych oraz do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś