Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapraszamy do ubiegania się o preferencyjne kredyty z Unii Europejskiej na projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, które są dostępne w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Europejski Bank Inwestycyjny odpowiada za zarządzanie funduszami, natomiast Getin Noble Bank pełni rolę pośrednika finansowego udzielającego kredytów.

Kredyty pozwolą sfinansować szeroki zakres inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Minimalna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej musi wynosić 25%, ale szczególnie premiowane są inwestycje, w których oszczędności przekroczą 60%. O środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS).

Przeznaczenie kredytu:

 • izolacja cieplna budynku,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych w częściach wspólnych,
 • montaż oświetlenia energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem,
 • remont i przebudowa instalacji grzewczych (w tym wymiana i podłączenie do źródła ciepła),
 • przebudowa wentylacji i klimatyzacji,
 • wyposażenie budynku w systemy zarządzania energią,
 • montaż instalacji OZE (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych),
 • instalacja systemów pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy).

 

Uwaga! W przypadku inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, przyłączonych do scentralizowanego źródła ciepła, wymagana jest instalacja zaworów regulacyjnych oraz opomiarowania indywidualnego zużycia ciepła w postaci liczników ciepła lub podzielników.

 

Warunki kredytowania:

Finansowanie składa się z dwóch części:

 • Pierwsza część to kredyt inwestycyjny na standardowych warunkach cenowych, tj. WIBOR 3M + marża Banku w wysokości min. 2,7% oraz prowizja przygotowawcza w wysokości 1%. Ta część finansowania obejmuje 21,2% wartości inwestycji.
 • Druga preferencyjna część to kredyt inwestycyjny, którego całkowite oprocentowanie jest stałe w okresie kredytowania i wynosi 0,2% p.a. Getin Noble Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej od preferencyjnej części kredytu.

 

Uwaga! W przypadku inwestycji której, oszczędności energetyczne przekraczają 60%, całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0%. Preferencyjna część finansowania obejmuje 78,8% wartości inwestycji w województwie mazowieckim.

Wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa aplikująca o kredyt musi przygotować audyt energetyczny, który jest weryfikowany przez Getin Noble Bank.

Audyt energetyczny musi zawierać dodatkową informację o szacowanej redukcji emisji CO2, jaka powstanie w wyniku realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia. Następnie wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa podejmuje uchwały o planie gospodarczym uwzględniające zakres inwestycji oraz o zaciągnięciu kredytu, które wraz z wnioskiem kredytowym są składane w Banku.

 

Korzyści:

 • preferencyjne oprocentowanie, nawet 0%,
 • maksymalny okres kredytowania 20 lat,
 • finansowanie do 100% wartości inwestycji,
 • zwrot kosztów audytów energetycznych i projektów budowlanych[1],
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • elastyczny dobór terminów uruchomienia poszczególnych transz kredytu,
 • możliwość wyboru rodzaju rat, tj. stałe lub malejące.

 

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Getin Noble Bank:

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie https://www.getinbank.pl/sektor-publiczny/mieszkalnictwo/kredyty-preferencyjne-ze-srodkow-unijnych.html .

[1] Po podpisaniu umowy kredytu, przy kosztach audytu i projektu budowlanego nie wyższych niż 4850 PLN. Koszty są współfinansowane przez program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020”

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś