Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki środkom unijnym w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, wprowadzone zostaną liczne udogodnienia dla pacjentów i personelu medycznego. Powiat sierpecki natomiast zainwestuje fundusze we wdrożenie e-usług administracyjnych w starostwie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają prawie 6,7 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali marszałek Adam Struzik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z Płocku Stanisław Kwiatkowski i starosta Powiatu Sierpeckiego Jan Laskowski.

E-usługi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Dzisiaj podpisaliśmy kolejne umowy z RPO WM w nowym okresie programowania, tym razem, w ramach Priorytetu II. Informatyzacja WSZZ w Płocku to już kolejny etap bardzo poważnej inwestycji, rozpoczętej jeszcze w poprzednim okresie. Wspomaganie obiegu dokumentacji to narzędzie, które pozwala na dużo sprawniejsze zarządzanie szpitalem, ale i na oszczędności. Co ważne, bardzo ułatwi też komunikację z pacjentom – powiedział marszałek Adam Struzik

Już w drugiej połowie 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną kolejne usługi elektroniczne. Powstanie portal informacyjno-usługowy dla pacjentówi kontrahentów szpitala. Na stronie internetowej szpitala udostępnione zostaną informacje publiczne związane z bieżącą działalnością dotyczące informacjo o personelu, postępowaniu konkursowym i przetargowym, prowadzonej rekrutacji, aktualności i wydarzenia. Pacjent będzie mógł zarejestrować się on-line, sprawdzić historię kontaktów ze szpitalem i swoją dokumentację medyczną.  Poprzez portal internetowy będzie możliwe elektroniczne wypełnienie ankiet satysfakcji ze świadczonych usług. Dla zainteresowanych udostępnione zostaną e-usługi takie jak pobieranie i składanie on-line wniosków o szkoleniach, stażach lub wnioski o kopie dokumentów medycznych. Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowano wsparcie dla kadry zarządzającej poprzez pełną integrację Systemu Informatycznego Szpitala z częścią administracyjną. Przyczyni się to do bezpiecznego wytwarzania, przechowywania i przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami. Nastąpi też integracja systemu z Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji. Realizacja projektu zapewni polepszenie jakości świadczonych usług medycznych, zapewni bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i ich danych.

Tytuł projektu: Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie2.0

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Całkowita wartość projektu: 6 813 864 zł

Kwota dofinansowania: 4 272 203,27 zł

Działanie: 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

W powiecie sierpeckim usługi publiczne bliżej mieszkańców.

Projekt Powiatu Sierpeckiego to również kolejna część rozpoczętej już informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu i systemu komunikacji z partnerami, jakimi są Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu i Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu. Końcowym produktem projektu będzie pełna informatyzacja przepływu informacji i dokumentacji pomiędzy wszystkimi tymi placówkami. To oczywiście również niesie obopólne korzyści zarówno dla pracowników starostwa, ale i dla mieszkańców całego Powiatu Sierpeckiego – podkreślił marszałek Adam Struzik

Dzięki środkom unijnym w powiecie sierpeckim nastąpi modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego. W starostwie uruchomione zostaną usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną. W ramach projektu zostanie rozbudowany portal internetowy starostwa o platformę usług publicznych e-urząd. Wdrożone zostaną  Elektroniczna Obsługa Interesantów i Elektroniczny Obieg Dokumentów. Dzięki temu zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także bezpieczeństwo danych. Uruchomienie nowoczesnej platformy internetowej umożliwi także szybki i łatwy dostęp mieszkańców i przedsiębiorców do e-usług. Dzięki realizacji projektu starostwo usprawni procesy organizacyjne i ułatwi kontakt obywateli z urzędem. Elektroniczna administracja umożliwi załatwienie wielu spraw na odległość, co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty związane z dojazdem. Liderem projektu jest Powiat Sierpecki a partnerami: Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu i Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu. Realizacja projektu w partnerstwie zapewni większą skalę i silę jego oddziaływania.

Tytuł projektu: E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Całkowita wartość projektu: 2 995 050,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 396 040,00 zł

Działanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś