Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki wsparciu unijnemu budynki użyteczności publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Baranowie poddane zostaną termomodernizacji. Korzystne zmiany czekają również mieszkańców Długosiodła. Gmina wybuduje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego trzy projekty otrzymają łącznie prawie 3,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

CIEPŁA STRONA MIASTA

Do Ostrowi Mazowieckiej trafi ponad 2 mln zł. Za te pieniądze, miasto przeprowadzi termomodernizację trzech budynków miejskich: Centrum Integracji Społecznej przy ul. Chopina, MOSiR przy ul. Warchalskiego oraz Zespół Szkół Publicznych nr 2. Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, w tym ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizację systemu grzewczego, wymianę starego kotła oraz instalacji centralnego ogrzewania. Kompleksowej modernizacji poddane zostaną systemy ogrzewania ciepłej wody. Wnioskodawca wymieni podgrzewacze elektryczne. W budynkach zostaną zainstalowane także systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła, a także zamontowane nawiewniki okienne lub ścienne. Realizacja projektu zmniejszy koszty eksploatacji budynków, a roczne zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się o ponad 50%.

Tytuł projektu: Ciepła Strona Miasta

Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 2 891 792,48 zł

Kwota dofinansowania: 2 057 648,11 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

OSZCZĘDZANIE ENERGII W BARANOWIE

Prace budowlane w ramach termomodernizacji czekają budynek Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół w Baranowie. Dzięki unijnym środkom wnioskodawca ociepli stropy, wymieni okna i drzwi, zmodernizuje instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne. W Urzędzie Gminy stary kocioł zostanie wymieniony na kondensacyjny, z pełną automatyką, a w Zespole Szkół przeprowadzona zostanie modernizacja kotłowni przez jej doposażenie w układ regulacji pogodowej oraz regulacji hydraulicznej.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował budowę elektrowni fotowoltaicznej. Dodatkowo, w Zespole Szkół pojawi się instalacja solarna (4 kolektory słoneczne). W obu budynkach wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na oprawy ze źródłem LED.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo

Beneficjent: Gmina Baranowo

Całkowita wartość projektu: 1 050 143,81 zł

Kwota dofinansowania: 817 086,76 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

MIEJSCE NA ŚMIECI

W Długosiodle powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy będą mogli oddawać 16 rodzajów odpadów, np. szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV-AGD. Co ciekawe, na terenie PSZOK-u będzie funkcjonował punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych, niebędących odpadami. W ramach projektu wnioskodawca wykona prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie, organizacja spływu wody, nasadzenia zieleni, postawienie wiaty pod kontenery otwarte, zakup i ustawienie pojemników i kontenerów na odpady, oświetlenie terenu, ogrodzenie. Dzięki realizacji projektu poprawi się system gospodarki odpadami w gminie.,

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło

Beneficjent: Gmina Długosiodło

Całkowita wartość projektu: 675 504,32 zł

Kwota dofinansowania: 416 034,52 zł

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Serdecznie zapraszamy,

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś