Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 17 marca trwa konkurs dla szkół i placówek oświatowych z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację projektów rozwijających u uczniów umiejętności i postawy ułatwiające funkcjonowanie na rynku pracy, a także kształtujące nawyk uczenia się przez całe życie. W puli do rozdysponowania jest prawie 26 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Umiejętność radzenia sobie na rynku pracy czy nawyk uczenia się przez całe życie zwiększa szanse młodych ludzi na znalezienie w przyszłości ciekawej pracy. Dlatego w ramach RPO WM 2014-2020 zaplanowano fundusze na wspieranie mieszkańców Mazowsza w procesie uczenia się przez całe życie tzn. począwszy od edukacji przedszkolnej, przez etap szkoły podstawowej, gimnazjalnej, i ponadgimnazjalnej, a także wsparcie w zakresie kształcenia zawodowego (młodzieży) oraz podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i wykształcenia osób dorosłych. Na ten cel zostanie zainwestowane ponad 36  mln zł (Działanie 10.1.2). Do 17 marca trwa konkurs na wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw. Prawie 21,9 mln zł zainwestowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 4,1 mln zł ze środków budżetu państwa. To w sumie daje 26 mln zł dofinansowania.

Kto może składać wnioski?

O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne i zawodowe, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymają dwa rodzaje przedsięwzięć:

Przygotowanie uczniów do potrzeb rynku pracy – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności  poprzez organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, a także poprzez wdrożenie nowych form i programów nauczania. Wsparciem zostanie objęta też organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, a także nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty.

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – kształtowanie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Poza tym rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów i wsparcie wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. Wspierane będą też działania związane z wykorzystaniem programów do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów np. nauka programowania na dodatkowych zajęć lub szkolnych kółkach programistycznych.

Wymagania

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł., a maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 95%. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Szczegółowe informacje o konkursie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich https://www.funduszedlamazowsza.eu/punkty-informacyjne/


O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś