Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Sprawny i ekologiczny transport, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, wzrost mobilności mieszkańców oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń to główne cele projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma blisko 26 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prezydent miasta Ostrołęki Janusz Kotowski.

Kompleksowe inwestycje

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminą Olszewo-Borki oraz gminą Lelis. Jego cel to przede wszystkim redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki. Aby go osiągnąć, miasto kupi w sumie 10 autobusów – pięć z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI oraz pięć z napędem elektrycznym. Powstanie także 15 nowych wiat przystankowych. Dla wygodny pasażerów, na przystankach zostaną zamontowane elektroniczne tablice informacyjne.

Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa i przebudowa prawie 7 kilometrów ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu „parkuj i jedź”. Inwestycja obejmie wymianę krawężników, uzupełnienie ubytków nawierzchni, przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, a także przebudowę przejść dla pieszych na przejazdy pieszo-rowerowe. Na terenie miasta zamontowana zostanie również stacja napraw rowerów.

Pozytywny wpływ na rozwój mobilności miejskiej będzie miało wprowadzenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego. Władze miasta zaplanowały bowiem wdrożenie Centrum Sterowania Ruchem, systemu sterowania ruchem poprzez aplikację, systemu zarządzania komunikacją zbiorową, wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego na każdym skrzyżowaniu w Ostrołęce (łącznie 23 skrzyżowania), zainstalowanie kamer ARCP oraz wdrożenie systemu transmisji danych.

Ulica Dobrzańskiego

W ramach projektu zostanie także przebudowana ul. Dobrzańskiego. Na odcinku od ul. Gorbatowa do ul. 11 Listopada będą wykonane: jezdnia, chodniki obustronne, jednostronna ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, a także parkingi. Wykonana będzie także kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.

Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu:   35 678 776,26 zł

Kwota dofinansowania: 25 909 101,01 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych