Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Sprawny i ekologiczny transport, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, wzrost mobilności mieszkańców oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń to główne cele projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma blisko 26 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prezydent miasta Ostrołęki Janusz Kotowski.

Kompleksowe inwestycje

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminą Olszewo-Borki oraz gminą Lelis. Jego cel to przede wszystkim redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki. Aby go osiągnąć, miasto kupi w sumie 10 autobusów – pięć z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI oraz pięć z napędem elektrycznym. Powstanie także 15 nowych wiat przystankowych. Dla wygodny pasażerów, na przystankach zostaną zamontowane elektroniczne tablice informacyjne.

Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa i przebudowa prawie 7 kilometrów ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu „parkuj i jedź”. Inwestycja obejmie wymianę krawężników, uzupełnienie ubytków nawierzchni, przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, a także przebudowę przejść dla pieszych na przejazdy pieszo-rowerowe. Na terenie miasta zamontowana zostanie również stacja napraw rowerów.

Pozytywny wpływ na rozwój mobilności miejskiej będzie miało wprowadzenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego. Władze miasta zaplanowały bowiem wdrożenie Centrum Sterowania Ruchem, systemu sterowania ruchem poprzez aplikację, systemu zarządzania komunikacją zbiorową, wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego na każdym skrzyżowaniu w Ostrołęce (łącznie 23 skrzyżowania), zainstalowanie kamer ARCP oraz wdrożenie systemu transmisji danych.

Ulica Dobrzańskiego

W ramach projektu zostanie także przebudowana ul. Dobrzańskiego. Na odcinku od ul. Gorbatowa do ul. 11 Listopada będą wykonane: jezdnia, chodniki obustronne, jednostronna ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, a także parkingi. Wykonana będzie także kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.

Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu:   35 678 776,26 zł

Kwota dofinansowania: 25 909 101,01 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś