Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne środki unijne trafią do beneficjentów. Prawie 6,5 mln zł na rozwój usług elektronicznych otrzymają trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Natomiast ponad 8,3 mln zł dofinansowania na rozwój działalności kulturalnej trafi do gmin: Grodzisk Mazowiecki, Pilawa i Radzymin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację tych projektów przeznaczona zostanie kwota ponad 14,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ROZWÓJ E-USŁUG NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Prawie 2,6 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma Uniwersytet Warszawski na wdrożenie 10 zintegrowanych e-usług. Wspomogą one procesy związane z obsługą zarówno studentów, kandydatów na studia czy też uczestników kursów organizowanych na UW. Ułatwią też załatwienie wielu spraw osobom niepełnosprawnym. Projekt będzie realizowany przez trzy jednostki – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji i Wydział Zarządzania. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności do oferowanych usług, pozwoli na skrócenie czasu załatwienia sprawy, usprawnienie procesów rekrutacji i rozwoju innowacyjnych usług w obszarze dydaktyki i kształcenia.

Tytuł projektu: e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego, związanych z edukacją

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Całkowita wartość projektu: 4 064 971,30 zł

Kwota dofinansowania: 2 599 701,19 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

NOWE E-USŁUGI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Kolejne blisko 2,6 mln zł unijnego wsparcia otrzyma Politechnika Warszawska na usprawnienie dostępu do usług edukacyjnych. W ramach projektu strona internetowa uczelni zostanie rozbudowana oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. Ponadto studenci i pracownicy PW zyskają dostęp do platformy e-learningowej, które umożliwi im zdalne korzystanie z materiałów dydaktycznych i szkoleniowych czy też monitorowanie efektywności nauki. Wprowadzone zostaną również uproszczenia administracyjne. Platforma usług publicznych świadczonych on-line zapewni studentom i pracownikom szeroki dostęp do informacji publicznych. Uruchomiony zostanie elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości.

Tytuł projektu: ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 3 810 140,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 599 658,52 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Dzięki środkom unijnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zostanie rozbudowany istniejący system e-usług. Uczelnia otrzyma na ten cel prawie 1,3 mln zł dofinansowania. W ramach projektu wdrożone zostaną następujące e-usługi, e-obiegówka, e-wnioski stypendialne, e-oferta dydaktyczna, e-pensum i e-plan zajęć. Projekt przewiduje też rozbudowę bezpłatnej sieci Wi-Fi, która będzie miała odpowiednią szybkość, przepustowość oraz zagwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania technologii informatycznych i usprawni pracę placówki.

Tytuł projektu: Rozwój e-usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – e-SGGW

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 1 622 858,75 zł

Kwota dofinansowania: 1 298 287,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

NOWA PRZESTRZEŃ DLA KULTURY W DWORKU RODZINY CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE I WILLI NIESPODZIANKA W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Ponad 4,1 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma gmina Grodzisk Mazowiecki na odnowienie dwóch zabytkowych budynków – Dworku Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie wraz z otoczeniem parkowym oraz Willi Niespodzianka w Grodzisku Mazowieckim. W ramach projektu w budynkach wykonane zostaną prace remontowo-budowlane, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, a także zakupione zostanie wyposażenie. Natomiast w zabytkowym parku w otoczeniu dworku nastąpi uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. Pojawią się m.in. ławki, kładki oraz nowe nasadzenia zieleni. Ponadto w ramach projektu prace Tadeusza Łapińskiego – słynnego polskiego grafika, profesora Uniwersytetu Maryland, związanego z Grodziskiem Mazowieckim, a także panoramiczne zdjęcia zabytków będących przedmiotem projektu zostaną zdygitalizowane. Wszystko po to, by umożliwić osobom korzystającym z Internetu wirtualne spacery po zabytkach. Partnerami projektu jest Powiat Grodziski i Gmina Żabia Wola.

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne.

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł

Kwota dofinansowania: 4 177 249,21

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

ŚWIETLICA WIEJSKA W IZDEBNIE KOŚCIELNYM

Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzyma też ponad 550 tys. wsparcia na dostosowanie istniejącego obiektu w  Izdebnie Kościelnym na potrzeby świetlicy wiejskiej. Aby doprowadzić budynek do funkcjonalności kulturalnej wykonane zostaną prace remontowo-budowlane, instalacje grzewcze, ocieplenie budynku i wymiana okien. Poza tym zakupione zostanie wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej m.in.: system multimedialny, nagłośnienie i oświetlenie. W ramach projektu wykonana zostanie również digitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz bezpłatnie udostępniona w formie cyfrowej dla zainteresowanych. Partnerami w projekcie będzie Powiat Grodziski i Gmina Baranów.

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 800 161,02 zł

Kwota dofinansowania: 552 111,10 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTURALNEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PILAWIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie dzięki prawie 3 mln zł wsparcia z środków unijnych już w połowie 2018 r. przekształci się w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej. Rozbudowany obiekt stworzy warunki dla rozwoju lokalnego ośrodka życia społecznego. W ramach projektu przebudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, powstanie w nim biblioteka z czytelnią dla dzieci, sala widowiskowa, pracownia komputerowa, 4 sale zajęciowe, sala prób orkiestry dętej i kręgielnia. MGOK będzie pełnił funkcje użytkowo-gastronomiczne, rozrywkowe i kulturalno-edukacyjne. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” i Stowarzyszenie Akademia „Łucznica”.

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa

Całkowita wartość projektu: 7 218 825,12 zł

Kwota dofinansowania: 2 944 339,94 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO DOMKU ADMINISTRATORA W RADZYMINIE NA CELE KULTURALNE

Jeszcze w tym roku dzięki środkom unijnym Dom Administratora znajdujący się w parku księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie zostanie zaadoptowany na cele kulturalne. Gmina Radzymin na ten cel otrzyma prawie 700 tys. zł unijnego wsparcia. W ramach projektu przeprowadzona zostanie renowacja zabytkowego budynku. Obiekt będzie pełnił funkcją kulturalno-wystawową i usługową, będzie w nim m.in. kawiarnia. W salach wystawowych umieszczone zostaną stałe ekspozycje m.in.: gabloty, manekiny czy makiety. W ramach projektu zbiory dotyczące przede wszystkim księżnej Eleonory Czartoryskiej zostaną zdygitalizowane.

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego Domku Administratora znajdującego się w historycznym Parku Księżnej Eleonory Czartoryskiej

Beneficjent: Gmina Radzymin

Całkowita wartość projektu: 1 228 325,26 zł

Kwota dofinansowania: 677 078,25 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś