Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pracodawcy skarżą się na problemy z rekrutacją odpowiednich pracowników, a kandydaci z kolei sygnalizują trudności ze znalezieniem pracy w interesujących ich obszarach. Jak zbliżyć te dwie strony rynku pracy? Zadbać o odpowiednie przygotowanie uczniów i budowanie powiązań między szkołami a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Te działania zasili ponad 11,8 mln zł z rozstrzygniętego właśnie konkursu o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Współpraca z przedsiębiorstwami i doradztwo zawodowe na etapie studiów wyższych to zbyt mało, aby pogodzić oczekiwania pracodawców i kandydatów. Dlatego tak ważne jest budowanie powiązań edukacji z rynkiem pracy na zdecydowanie wcześniejszych etapach. Jak fundusze unijne mogą pomóc w przygotowaniu przyszłych ekspertów do konkurowania na lokalnych, krajowych i zagranicznych rynkach? Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaplanowane jest ponad 670 mln zł na edukację dla rozwoju regionu, z tego ponad 200 mln zł przeznaczone zostanie na doskonalenie zawodowe uczniów i doradztwo dukacyjno-zawodowe. Właśnie rozstrzygnięto konkurs o dofinansowanie projektów w tym zakresie.

Ponad 11,8 mln zł zainwestujemy w przygotowanie młodzieży z Mazowsza do radzenia sobie na rynku pracy.
Ponad 970 uczniów skorzysta z płatnych praktyk i staży zawodowych. W sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia kształcenia zawodowego doposażonych zostanie ponad 20 szkół i placówek kształcenia zawodowego. Co ważne, do realizacji części działań wykorzystane zostaną rezultaty projektów zrealizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Największe dofinansowanie otrzymała gmina miasto Radom, która 2,1 mln zł z RPO WM 2014-2020 przeznaczy na wsparcie lokalnego rynku pracy. Projekty zrealizują też powiaty lipski, legionowski i żyrardowski. Fundusze unijne zainwestowane zostaną w inicjatywy Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Kielcach i Płocku. Działania zwiększające dopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy podejmie związek pracodawców zrzeszający przedsiębiorstwa z branży mięsnej – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Dofinansowanie uzyskały również projekty firm doradczo-szkoleniowych. Pełna lista zwycięskich projektów dostępna jest na stronie konkursu.

Jak połączyć edukację z rynkiem pracy?

Ze środków RPO WM możliwa będzie organizacja płatnych staży i praktyk zawodowych, dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami i tworzenie klas patronackich. Unijnym wsparciem objęte zostaną kursy przygotowawcze na studia, a także przygotowujące kandydatów do czeladniczych i mistrzowskich egzaminów kwalifikacyjnych. Fundusze zainwestowane zostaną w wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, dzięki czemu uczniowie poznają dokładniej specyfikę pracy w wybranym zawodzie.

W jaki jeszcze sposób RPO WM ułatwi wejście na rynek pracy? Fundusze zasilą opracowanie lub modyfikację programów nauczania tak, aby rozwijały kompetencje niezbędne do stawiania pierwszych kroków zawodowych. Pracodawcy włączą się też w organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje, na przykład w roli egzaminatorów. 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś