Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki unijnej dotacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie i w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie zostanie wprowadzonych szereg udogodnień dla pacjentów. Powiat pruszkowski natomiast wprowadzi dla swoich mieszkańców e-usługi administracyjne. Z kolei powiaty wołomiński i warszawski zachodni zainwestują unijne środki we wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 9,9 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Dziś po raz kolejny podpisujemy umowy na unijne wsparcie dla systemów wczesnego ostrzegania oraz informatyzacji szpitali i administracji na Mazowszu. To bardzo ważne projekty. Służą przede wszystkim mieszkańcom. Cieszę się, że samorządy tak chętnie ubiegają się o środki na tego typu działania. Tym razem do beneficjentów trafi prawie 10 mln zł – powiedziała członek zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc.

E-usługi medyczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie przejdzie kompleksową informatyzację. Pozyskane środki unijne zainwestuje m.in. w zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania, które umożliwi wdrożenie różnego rodzaju e-usług dla pacjentów. Dzięki wprowadzonym zmianom pacjenci będą mogli m.in. on-line sprawdzić grafik przyjęć lekarzy i umówić się na wizytę w dogodnym dla siebie terminie.  Podstawowym kanałem informacyjnym będzie indywidualne konto pacjenta stworzone w profilu e-PUAP, dostępne również na urządzeniach mobilnych. Takie rozwiązanie nie tylko usprawni kontakt z placówką, ale pozwoli też uniknąć m.in. zjawiska wielokrotnego rezerwowania terminów przez pacjentów.

To jest kolejny etap informatyzacji naszego szpitala. Pacjent poprzez system informatyczny będzie mógł uzyskać informację o wizycie, o dokumentacji, o swoich badaniach. To wyjście naprzeciw potrzebom pacjenta. – podkreśla Maria Dziura, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie.

Natomiast dzięki usłudze e-badanie pacjenci będą mogli bez wychodzenia z domu uzyskać dostęp do swoich wyników badań – dokumenty otrzymają drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W podobny sposób usprawnione zostanie pobieranie wyników badań diagnostyki obrazowej. Natomiast usługa e-kontrahent ułatwi udostępnienie dokumentacji medycznej innym placówkom.

Wśród nowych rozwiązań systemowych wprowadzonych w szpitalu nie zabraknie również m.in.: systemu archiwizacji danych, a także zapasowego centrum przetwarzania danych.

Tytuł projektu: Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 4 339 317,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 471 453,59 zł

Działanie: 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Usługi elektroniczne w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej

Dzięki środkom unijnym w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury teleinformatycznej. Planowany jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. W ramach projektu zostanie uruchomionych siedem elektronicznych usług medycznych – e-rehabilitacja, e-rejestracja, e-historia, e-porady, e-konsultacja, e-dziennik, e-powiadomienia. Wprowadzony zostanie również mechanizm powiadamiania o zbliżających się terminach wizyt. Wprowadzone udogodnienia nie tylko usprawnią proces rejestracji. Pacjent będzie mógł również skorzystać ze zdalnej porady z pracownikiem ośrodka (e-porada), a lekarze będą  mogli konsultować przypadki z innymi ośrodkami świadczącymi usługi medyczne (e-konsultacje). Ponadto, pacjent uzyska możliwość elektronicznego dostępu do swojej dokumentacji medycznej zgromadzonej w ośrodku (e-historia). Dodatkowo dzięki wprowadzonym usługom terapeuci otrzymają wsparcie w zakresie kontroli i oceny sposobu przebiegu rehabilitacji swoich pacjentów. Wprowadzone e-usługi poprawią poziom świadczeń zdrowotnych i ich dostępność, a co za tym idzie efektywność funkcjonowania przychodni.

To jest dla nas bardzo ważny projekt. Nie wyobrażam sobie teraz szpitala czy innej placówki służby zdrowia, która nie byłaby zinformatyzowana. Takie rozwiązanie nie tylko usprawnia obsługę pacjentów, ale oznacza też szybsze i lepsze zarządzanie – zauważył Jerzy Karwowski, prezes zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna

Projekt realizowany jest w partnerstwie z pięcioma jednostkami: ETOS Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia w Warszawie, NZOZ EDMED w Nowej Iwicznej, SPZOZ w Tarczynie, SPOZ w Pniewach i Solum Group S.K.A Przychodnia Konstancin.

Tytuł projektu: System e-usług rehabilitacyjnych CKR

Beneficjent: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 3 961 755,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 154 644,00 zł

Działanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

E-usługi administracyjne w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

W drugiej połowie 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie uruchomiony zostanie Zintegrowany System Informatyczny. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu z oprogramowaniem, a także wdrożenie 32 e-usług administracyjnych.

Dzięki tym środkom będziemy mogli nadal rozbudowywać, informatyzować nasz urząd, przez co usługi, które świadczymy dla naszych mieszkańców, będą na wyższym poziomie. Nie tylko będą bardziej profesjonalne, ale przede wszystkim szybsze i bardziej dostępne. Będziemy mogli w bardzo efektywny i szybki sposób kontaktować się z klientem – podkreśla  Maksym Gołoś, starosta powiatu pruszkowskiego

Dzięki środkom unijnym drogą elektroniczną będą świadczone usługi dotyczące spraw komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, transport drogowy), ochrony środowiska (Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska) i spraw obywatelskich (Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Wydział Obsługi Urzędu, Biuro Zarządu, Biuro Rady i Wydział Architektury). Dzięki realizacji projektu starostwo usprawni procesy organizacyjne, zaś mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do usług publicznych. Elektroniczna administracja umożliwi załatwienie wielu spraw na odległość, co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty związane z dojazdem. Poprawi się też kontakt obywateli z urzędem.

Tytuł Projektu: Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim

Beneficjent: Powiat Pruszkowski

Całkowita wartość projektu: 2 423 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 898 400,00 zł

Działanie: 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Bezpieczniej w powiecie wołomińskim

W powiecie wołomińskim powstanie nowoczesny system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. W ramach projektu zakupione zostaną, m.in. centrala alarmowa dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 50 syren alarmowych oraz 9 pulpitów sterowniczych dla gmin. Ponadto wdrożona zostanie aplikacja do sterowania Punktami Alarmowymi, a system powiatowy zostanie zintegrowany z  wojewódzkim. Syreny alarmowe będą zamontowane na budynkach m.in. urzędów gmin, ochotniczych straży pożarnych i szkół. Powiat wołomiński będzie realizował projekt w partnerstwie z 10 gminami: Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Tłuszcz, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki. W głównej mierze system będzie wykorzystywany prewencyjnie, np. w przypadku wykrycia zagrożenia, powodzi, pożarów, wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń chemicznych, promieniotwórczych, biologicznych itp.

To jest dla nas bardzo ważny projekt, bo w powiecie wołomińskim nie ma w tej chwili takiego systemu wczesnego ostrzegania. Dlatego bardzo się  cieszymy, że będziemy realizować go wspólnie z naszymi – mówi Kazimierz Rakowski, starosta powiatu wołomińskiego.

Tytuł projektu: Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim

Beneficjent: Powiat Wołomiński

Całkowita wartość projektu: 1 358 579,28 zł

Kwota dofinansowania: 820 963,98 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Poprawa bezpieczeństwa w powiecie warszawskim zachodnim

Już niedługo na terenie powiatu warszawskiego zachodniego powstanie nowoczesny system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. W ramach projektu zakupione zostaną 32 syreny alarmowe, 7 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrala alarmowa dla powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wdrożona zostanie też aplikacja do sterowania punktami alarmowymi, a system zostanie  zintegrowany z wojewódzkim. Projekt realizowany w partnerstwie z 7 gminami powiatu warszawskiego zachodniego: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. System będzie alarmował mieszkańców o zagrożeniach i skażeniach środowiska. Ponadto w ramach projektu wnioskodawca oraz partnerzy projektu zamierzają przeprowadzić spotkania z mieszkańcami, podczas których będą informować ich o rodzajach alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożeń i działań prewencyjnych.

Syreny będą zamontowane głównie na budynkach straży pożarnej, ale nie tylko. Współpracujemy przy realizacji tego projektu z gminami z naszego powiatu i to one wskażą budynki, na których te urządzenia będą zamontowane. Myślę, że cały system powinien funkcjonować już w połowie przyszłego roku – zaznacza Jan Żychliński, starosta powiatu warszawskiego zachodniego

Tytuł projektu: Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie Warszawsko – Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania

Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni

Całkowita wartość projektu: 935 046,00 zł

Kwota dofinansowania: 564 999,55 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś