Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tradycyjne podejście do kształcenia to zbyt mało. Wprowadzanie nauczania eksperymentalnego, wspomaganie zajęć platformami edukacyjnymi, czy stosowanie gier to działania, które ułatwią zrozumienie nawet najtrudniejszego zagadnienia. I w tym właśnie kierunku idzie Powiat Sierpecki, który zainwestuje 1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w edukację młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego oraz Zespołów Szkół Zawodowych nr 1 i 2 w Sierpcu.

Lata szkolne to czas kształtowania postaw i umiejętności, które procentują na późniejszych etapach edukacji, w pracy zawodowej, a także relacjach społecznych. Dlatego tak ważne są inwestycje w rozwój dzieci i młodzieży, które zasili ponad 330 mln zł z programu regionalnego. Do tej pory dofinansowanie uzyskało 46 projektów mających na celu kształcenie kompetencji kluczowych u młodzieży szkolnej. W gronie zwycięzców znalazły się trzy projekty Powiatu Sierpeckiego. Fundusze unijne zainwestowane zostaną w rozwój najbardziej uzdolnionych uczniów, jak i tych którzy osiągają zdecydowanie słabsze wyniki edukacyjne.

Z dodatkowych zajęć edukacyjnych w ciągu 2 lat skorzysta 650 uczniów. Młodzież z trzech szkół średnich z Sierpca rozwinie kompetencje z matematyki, geografii, informatyki, a także języka angielskiego, którego znajomość jest podstawowym wymogiem stawianym przed kandydatami do pracy w większości zawodów – powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Rozwój młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sucharskiego w Sierpcu przeznaczy ponad 351 tys. zł z programu regionalnego na organizację dodatkowych zajęć z matematyki, chemii i języka angielskiego dla 310 uczniów. W tym celu niezbędne będzie wyposażenie sal lekcyjnych, a także przeszkolenie nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia doskonalące z chemii będą miały na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. Zajęcia wyrównawcze z matematyki pozwolą natomiast pokonać niechęć do nauki tego przedmiotu. Nauczyciele zastosują metodę eksperymentu, która zdecydowanie ułatwi zrozumienie skomplikowanych zagadnień, a wykorzystanie platformy edukacyjnej pomoże w przyswajaniu wiedzy.

Ciekawsze zajęcia w Zespole Szkół nr 1

Ponad 334 tys. zł z RPO WM zainwestowane zostanie w organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży z Technikum i Liceum, działających w ramach Zespołu Szkół nr 1 Gen. Jose’ de San Martin w Sierpcu. Dokładnie 140 uczniów weźmie udział w zajęciach doskonalących z informatyki oraz bloku zajęć wyrównawczych w zakresie matematyki i fizyki. Blok wzbogacony będzie o metody grywalizacyjne na platformie internetowej. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z platformy edukacyjnej, która będzie stanowiła narzędzie wspierające kształcenie. Fundusze unijne pozwolą też na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni geograficznej, biologicznej, chemicznej i matematycznej.

Zajęcia wyrównawcze w Zespole Szkół nr 2

W Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu już niedługo wprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii i języka angielskiego, czyli przedmiotów które jak pokazała diagnoza sprawiają uczniom najwięcej problemów. Aby ułatwić przyswajanie wiedzy zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metody eksperymentu. Będzie to wymagało odpowiedniego doposażenia pracowni w technologie informacyjno-komunikacyjne i materiały dydaktyczne. Fundusze unijne pozwolą też rozwinąć kompetencje nauczycieli, zwłaszcza w zakresie pracy na platformie edukacyjnej, która pomoże w prowadzeniu zajęć, organizacji testów, czy wyznaczaniu zadań uczniom. Unijne dofinansowanie projektu wynosi ponad 356 tys. zł, a środki te pozwolą na objęcie wsparciem 200 uczniów.

RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś