Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM. Etap 1

Jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM. Etap 2

Jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM. Etap 3

Poradnik beneficjenta. Obszary wsparcia

Poradnik beneficjenta. Rozliczanie ryczałtu w projektach EFS

Poradnik beneficjenta. System Mewa 2.0

Poradnik beneficjenta.  Wskazówki dla przedsiębiorców

Poradnik beneficjenta.  Inteligentne specjalizacje

Poradnik beneficjenta.  Raportowanie wskaźników i efektów za pomocą Systemu SL2014

Poradnik beneficjenta. Pomoc publiczna

Poradnik beneficjenta. Pomoc de minimis

Poradnik beneficjenta. Obowiązki informacyjno-promocyjne

Poradnik beneficjenta.  Konstrukcja budżetu w projektach dofinansowanych z UE

Poradnik beneficjenta.  Trwałość projektu

Poradnik beneficjenta. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Poradnik beneficjenta. Harmonogram płatności

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych