Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu (Project description):

Kadzidło jest jedną z większych gmin na Mazowszu. Położone jest na północnym krańcu powiatu ostrołęckiego. Władze gminy w dbałości o swoich mieszkańców realizują inwestycje, które w sposób bezpośredni mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Jedną z nich jest projekt polegający na głębokiej modernizacji energetycznej budynku zlokalizowanego w Chudku, w którym mieści się Zespół Szkół. W ramach przedsięwzięcia wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono dach, zamontowano nowe rynny, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Dzięki przeprowadzonym pracom znacznie zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo zainwestowano w odnawialne źródła energii. Zamontowano pompy ciepła. Dużą wartością dodaną jest zwiększenie komfortu przebywania w nim uczniów i kadry pedagogicznej oraz znaczna poprawa wyglądu budynku. Dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdów i poręczy.

Kadzidło is one of the larger communes in Mazovia, situated at the northern edge of the Ostrołęka District. The Commune’s authorities, in their care for its residents, are implementing investments that should contribute directly to an improvement in air quality. One of these is the project for thorough energy modernisation of the School Complex building in Chudek. As part of this venture, thermal insulation has been installed on the external walls, the roof has been replaced, new guttering has been mounted, and window and door frames have been replaced. Thanks to the work carried out, there will be significantly lower demand for heat energy, which will be reflected directly in a reduction of pollution. In addition there has also been investment in renewable energy sources, with the installation of a heat pump. The increased comfort for pupils and teaching staff in the building, as well as a significant improvement in the building’s appearance, are major added values. The building has also been adapted to cater for the needs of disabled persons thanks to the construction of ramps and handrails.

Galeria (Galery)

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent (beneficiary):

Gmina Kadzidło (Kadzidło Commune)

Projekt (project name):

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła (Improvement in Energy Efficiency in Kadziło Commune Through Thermal Efficiency Improvement of the Public Utility Facility of the Chudek School Complex, Together with the Installation of a Heat Pump

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020)

Działanie: 4.2. Efektywność energetyczna

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund)

Całkowita wartość projektu: 2 886 743,01 zł

Wkład UE: 1 691 024,83 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś