Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Prawie 12 km dróg w powiecie łosickim zostanie przebudowanych dzięki wsparciu unijnemu. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery drogowe projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 9,8 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisały wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, wicestarosta łosicki Bożena Niedzielak i członek zarządu powiatu łosickiego Wanda Frączek. 

Dobre wieści dla mieszkańców i odwiedzających powiat łosicki. Dzięki wsparciu unijnemu przebudowanych zostanie około 12 km dróg powiatowych. W ramach realizowanych projektów wyremontowane zostaną następujące odcinki dróg: ponad 4 km od Mostowa do Krzywośnity, ponad 3,3 km z Puczyc do Górek i Hruszniewa Kolonii, a także ponad 3,3 km z Próchenki do granicy powiatu. Prace drogowe obejmą wymianę konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem, budowę poboczy i przebudowę istniejących skrzyżowań. Powstaną również nowe zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy i ścieżki rowerowe. Poza tym pojawią się nowe przejścia dla pieszych, oznakowania pionowe i poziome, a także przeprowadzone zostanie odmulenie i oczyszczanie rowów.

Z kolei w Łosicach przebudowany zostanie odcinek prawie 1 km ul. Targowej, wzdłuż której poprowadzony zostanie kanał deszczowy i przepusty. Powstanie tu też 100 miejsc parkingowych, a poza tym nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy do gospodarstw indywidualnych. Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania, a także wymienione oświetlenie na energooszczędne. Pojawią się też nowe przejścia dla pieszych i nowe oznakowanie pionowe i poziome. Projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki — gr. woj. (Łuby) – gr. woj. (Krawce) – Mostów –

Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów – Krzywośnity

Beneficjent: Powiat Łosicki

Całkowita wartość projektu: 5 718 855,76 zł

Kwota dofinansowania: 3 431 313,45 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach

Beneficjent: Powiat Łosicki

Całkowita wartość projektu: 4 125 527,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 475 316,20 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia

Beneficjent: Powiat Łosicki

Całkowita wartość projektu: 3 513 999,99 zł

Kwota dofinansowania: 2 108 399,99 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki – granica powiatu

Beneficjent: Powiat Łosicki

Całkowita wartość projektu: 3 139 113,56 zł

Kwota dofinansowania: 1 883 468,13 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś