Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem gminy Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą przeznaczą środki unijne na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 8,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i wójt gminy Rzeczniów Karol Burek.

Dzięki unijnemu wsparciu w subregionie radomskim zamontowanych zostanie aż 506 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Projekt będzie realizowany przez 3 partnerów: gminę Rzeczniów, gminę Ciepielów i gminę Solec nad Wisłą.

Projekt dotyczy wykonania montażu 248 jednostek wytwarzania energii cieplnej i 258 instalacji do produkcji energii elektrycznej. Instalacje zlokalizowane zostaną na dachach budynków mieszkalnych oraz na obiektach publicznych. W ramach projektu zostaną także przygotowane broszury informacyjne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Realizacja projektu zwiększy udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Wpłynie to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza.

 

Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą

Beneficjent: Gmina Rzeczniów

Całkowita wartość projektu: 10 808 416,02 zł

Kwota dofinansowania: 8 646 732,81 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś