Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem gminy Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą przeznaczą środki unijne na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 8,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i wójt gminy Rzeczniów Karol Burek.

Dzięki unijnemu wsparciu w subregionie radomskim zamontowanych zostanie aż 506 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Projekt będzie realizowany przez 3 partnerów: gminę Rzeczniów, gminę Ciepielów i gminę Solec nad Wisłą.

Projekt dotyczy wykonania montażu 248 jednostek wytwarzania energii cieplnej i 258 instalacji do produkcji energii elektrycznej. Instalacje zlokalizowane zostaną na dachach budynków mieszkalnych oraz na obiektach publicznych. W ramach projektu zostaną także przygotowane broszury informacyjne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Realizacja projektu zwiększy udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Wpłynie to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza.

 

Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą

Beneficjent: Gmina Rzeczniów

Całkowita wartość projektu: 10 808 416,02 zł

Kwota dofinansowania: 8 646 732,81 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych