Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy wyniki kolejnego konkursu z zakresu wsparcia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób starszych, schorowanych czy osób z niepełnosprawnościami. Ponad 20 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pozwoli na realizację 17 projektów.

 

 

Wykluczenie społeczne i ubóstwo dotyka często osób niesamodzielnych, starszych i borykających się z problemami zdrowotnymi. Dlatego ze środków programu regionalnego możliwe jest dofinansowanie specjalistycznego wsparcia np. w ramach dziennych domów pomocy, klubów seniora czy usług asystenckich w miejscu zamieszkania. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu 17 projektów z tego zakresu. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Osoby niesamodzielne są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Dlatego tak ważna jest zarówno specjalistyczna pomoc, jak i angażowanie w życie lokalnych społeczności. Ponad 20 mln zł pozwoli na objęcie wsparciem ponad 850 mieszkańców –  powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w MJWPU.

Jakie projekty dostaną dofinansowanie?

W Gminie Załuski powstaną Dzienne Domy Pomocy w Szczytnie i Kroczewie. Pomoże w tym 1,9 mln zł dofinansowania. Ostrów Mazowiecka przeznaczy 1,8 mln zł w usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne i rehabilitację niesamodzielnych mieszkańców. W planach ma również wprowadzenie teleopieki, która ułatwi monitorowanie ich stanu zdrowia. Gmina Szelków zainwestuje fundusze w zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich. Będą to działania w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, jak i klubach seniora. Gmina planuje także utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego. Na ten cel pozyskała 1,6 mln zł. Środki trafią również do Gminy Wołomin. Osoby starsze i niesamodzielne otrzymają możliwość skorzystania z usług asystentów, fizjoterapeutów, psychiatrów, ale też z zajęć usprawniających i zabiegów kosmetycznych. Powstanie Klub Seniora oraz wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Dofinansowanie wyniesie 1,4 mln zł. W Radomiu dzięki wsparciu w wysokości ponad miliona złotych utworzony zostanie Dzienny Dom Pomocy. Gmina Ciechanów zainwestuje 861 tys. zł w działania skierowane do mieszkańców terenów wiejskich. Fundusze pozwolą na prowadzenie wsparcia w ramach „Klubu Seniora +” w Gumowie. Z pomocy skorzystają osoby niesamodzielne, a także ich bliscy. Projekty zrealizują również m.in. Miasto Żyrardów, Gmina Miejska Legionowo, Gmina Brok, Gmina Nowa Sucha, Gmina Odrzywół, czy Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność Praca Aktywność” z Ostrołęki. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w konkursie z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych