Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dodatkowe miejsca w oddziałach przedszkolnych w Rybnie, Janowie i Kamionie, szkolenia dla kadry pedagogicznej, zajęcia rozwijające dla przedszkolaków oraz indywidualne wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami to działania zaplanowane przez władze gmin dla 330 dzieci. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty gmin Rybno i Młodzieszyn uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wójt gminy Rybno Damian Jaworski i wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. W uroczystości wziął również Adam Orliński wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Gmina Rybno utworzy 30 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym celu wyremontowana zostanie sala, zakupione będą do niej meble i wyposażenie. Inwestycja obejmie także remont łazienki i jej adaptację do potrzeb maluchów. Doposażony będzie również plac zabaw. Dzięki temu z edukacji przedszkolnej w oddziałach przy Szkole Podstawowej w Rybnie będzie mogło korzystać 168 dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawne. Dla wszystkich przedszkolaków organizowane będą dodatkowe zajęcia zwiększające ich szanse edukacyjne, a dla tych, którzy tego potrzebują – również zajęcia logopedyczne, muzyczno-rytmiczne i korekcyjno-kompensacyjne. Podczas szkoleń 8 nauczycieli przedszkolnych wzbogaci swój warsztat pracy.

Tytuł projektu: Przedszkole na medal – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Rybno

Beneficjent: Gmina Rybno

Całkowita wartość projektu: 495 690,63 zł

Kwota dofinansowania: 376 250,63 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Unijne dofinansowanie otrzyma również projekt, który realizowany będzie w trzech istniejących oddziałach przedszkolnych w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie. Z udziałem unijnych środków w Janowie i Kamionie wyremontowane zostaną sale i łazienki, zakupione meble, pomoce dydaktyczne i zabawki oraz doposażone będą place zabaw. Dzięki temu szansę na edukację przedszkolną zyska 18 najmłodszych, dla których wcześniej brakowało miejsc. W Młodzieszynie zaplanowano dostosowanie istniejącego miejsca do potrzeb dziecka niepełnosprawnego. W ramach projektu 162 przedszkolaków skorzysta z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące zdolności psychoruchowe i motoryczne, zajęcia logopedyczne czy rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne zaplanowane są w ramach projektu dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Kadra pedagogiczna, czyli 9 nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach poprawi swoje kwalifikacje.

Tytuł projektu: Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn

Beneficjent: Gmina Młodzieszyn

Całkowita wartość projektu: 563 725,23 zł

Kwota dofinansowania: 448 884,79 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych