Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dodatkowe miejsca w oddziałach przedszkolnych w Rybnie, Janowie i Kamionie, szkolenia dla kadry pedagogicznej, zajęcia rozwijające dla przedszkolaków oraz indywidualne wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami to działania zaplanowane przez władze gmin dla 330 dzieci. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty gmin Rybno i Młodzieszyn uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wójt gminy Rybno Damian Jaworski i wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. W uroczystości wziął również Adam Orliński wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Gmina Rybno utworzy 30 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym celu wyremontowana zostanie sala, zakupione będą do niej meble i wyposażenie. Inwestycja obejmie także remont łazienki i jej adaptację do potrzeb maluchów. Doposażony będzie również plac zabaw. Dzięki temu z edukacji przedszkolnej w oddziałach przy Szkole Podstawowej w Rybnie będzie mogło korzystać 168 dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawne. Dla wszystkich przedszkolaków organizowane będą dodatkowe zajęcia zwiększające ich szanse edukacyjne, a dla tych, którzy tego potrzebują – również zajęcia logopedyczne, muzyczno-rytmiczne i korekcyjno-kompensacyjne. Podczas szkoleń 8 nauczycieli przedszkolnych wzbogaci swój warsztat pracy.

Tytuł projektu: Przedszkole na medal – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Rybno

Beneficjent: Gmina Rybno

Całkowita wartość projektu: 495 690,63 zł

Kwota dofinansowania: 376 250,63 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Unijne dofinansowanie otrzyma również projekt, który realizowany będzie w trzech istniejących oddziałach przedszkolnych w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie. Z udziałem unijnych środków w Janowie i Kamionie wyremontowane zostaną sale i łazienki, zakupione meble, pomoce dydaktyczne i zabawki oraz doposażone będą place zabaw. Dzięki temu szansę na edukację przedszkolną zyska 18 najmłodszych, dla których wcześniej brakowało miejsc. W Młodzieszynie zaplanowano dostosowanie istniejącego miejsca do potrzeb dziecka niepełnosprawnego. W ramach projektu 162 przedszkolaków skorzysta z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące zdolności psychoruchowe i motoryczne, zajęcia logopedyczne czy rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne zaplanowane są w ramach projektu dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Kadra pedagogiczna, czyli 9 nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach poprawi swoje kwalifikacje.

Tytuł projektu: Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn

Beneficjent: Gmina Młodzieszyn

Całkowita wartość projektu: 563 725,23 zł

Kwota dofinansowania: 448 884,79 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś