Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze w tym roku powiat płocki zainwestuje fundusze unijne w modernizację drogi powiatowej Szumanie-Bielsk. Projekt otrzyma ponad 7,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, starosta płocki Mariusz Bieniek oraz wicestarosta płocki Iwona Sierocka.

Dzisiaj podpisujemy umowę na bardzo ważną inwestycję, która polepszy komunikację na Mazowszu. Dotychczasowy stan drogi powiatowej Szumanie-Bielsk był przeszkodą w rozwoju tego regionu, dlatego też ten projekt, jak również inne inwestycje drogowe są przez samorząd województwa traktowane jako priorytetowe – powiedział marszałek Adam Struzik – Jednocześnie chcę podkreślić, że zakontraktowaliśmy już 90% środków z obecnego okresu programowania. Województwo mazowieckie jest na 4 miejscu w Polsce, jeśli chodzi o stan realizacji programów regionalnych, z czego możemy być dumni. Obecnie toczy się walka o następny okres programowania i mam nadzieję, że uzyskamy jak najlepszy wynik w tej walce – dodał A. Struzik.

Chciałbym podkreślić, że to kolejna droga, którą możemy wybudować dzięki środkom unijnym i pomocy samorządu wojewódzkiego. Jestem szczęśliwy, że tak dużo inwestycji udaje nam się realizować. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wsparcia. Razem pokonujemy milowe kroki, za co bardzo dziękujemy – dodał starosta płocki Mariusz Bieniek.

Dzięki środkom unijnym droga powiatowa nr 3759W Szumanie-Bielsk zostanie rozbudowana i przebudowana. Inwestycja obejmie ponad 7,5 km. W ramach projektu istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana i poszerzona do szerokości 6 m. Ponadto przebudowane zostaną dwa mosty w miejscowościach Siemienie i Giżyn oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Wnioskodawca naprawi również nawierzchnię istniejących skrzyżowań i zjazdów. Poza tym jezdnie zostaną odwodnione, a pobocza uporządkowane. Pojawią się też nowe bariery ochronne.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększy i polepszy mobilność mieszkańców i przejezdnych, a także usprawni układ komunikacyjny i dostępność do głównych szlaków transportowych.

 

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk

Beneficjent: Powiat Płocki

Całkowita wartość projektu: 8 059 267,49 zł

Kwota dofinansowania: 7 655 354,11 zł (w tym 6 446 613,99 zł EFRR + 1 208 740,12 zł BP)

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś