Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Gminy Góra Kalwaria, Raciąż i Baboszewo inwestują w odnawialne źródła energii. Już niebawem, dzięki wsparciu unijnemu na ich terenie zainstalowane zostaną urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzymał ponad 7,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali dziś członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz gminy Góra Kalwaria Arkadiusz Strzyżewski.

Przedmiotem inwestycji będzie instalacja systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria oraz gmin Raciąż i Baboszewo w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Projekt przewiduje wykorzystanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Łącznie powstanie  259 instalacji, w tym 98 wytwarzających energię cieplną i 161 energię elektryczną.

Na terenie gminy Góra Kalwaria wykonane zostaną 102 instalacje OZE, w tym: 58 instalacji fotowoltaicznych, 27 powietrznych pomp ciepła i 17 instalacji kolektorów słonecznych.

W gminie Raciąż zaś powstaną w sumie 84 instalacje OZE tj. 59 instalacje fotowoltaiczne i 25 instalacji powietrznych pomp ciepła. Natomiast w gminie Baboszewo zainstalowane będą 73 instalacje, w tym 44 instalacje fotowoltaiczne i 29 instalacji powietrznych pomp ciepła.

Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów, a tym samym lepszą jakość powietrza w gminach.

 

Tytuł projektu: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo

Beneficjent: Gmina Góra Kalwaria

Całkowita wartość projektu: 9 034 074,54 zł

Kwota dofinansowania: 7 227 259,64 zł

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych