Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Gminy Góra Kalwaria, Raciąż i Baboszewo inwestują w odnawialne źródła energii. Już niebawem, dzięki wsparciu unijnemu na ich terenie zainstalowane zostaną urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzymał ponad 7,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali dziś członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz gminy Góra Kalwaria Arkadiusz Strzyżewski.

Przedmiotem inwestycji będzie instalacja systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria oraz gmin Raciąż i Baboszewo w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Projekt przewiduje wykorzystanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Łącznie powstanie  259 instalacji, w tym 98 wytwarzających energię cieplną i 161 energię elektryczną.

Na terenie gminy Góra Kalwaria wykonane zostaną 102 instalacje OZE, w tym: 58 instalacji fotowoltaicznych, 27 powietrznych pomp ciepła i 17 instalacji kolektorów słonecznych.

W gminie Raciąż zaś powstaną w sumie 84 instalacje OZE tj. 59 instalacje fotowoltaiczne i 25 instalacji powietrznych pomp ciepła. Natomiast w gminie Baboszewo zainstalowane będą 73 instalacje, w tym 44 instalacje fotowoltaiczne i 29 instalacji powietrznych pomp ciepła.

Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów, a tym samym lepszą jakość powietrza w gminach.

 

Tytuł projektu: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo

Beneficjent: Gmina Góra Kalwaria

Całkowita wartość projektu: 9 034 074,54 zł

Kwota dofinansowania: 7 227 259,64 zł

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych