Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ożywienie społeczno-gospodarcze na problemowych obszarach miejskich możliwe będzie dzięki środkom unijnym. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową, na której znalazło się 8 projektów, a kwota ich dofinansowania wyniesie ponad 72,7 mln zł. Wnioskodawcy otrzymane środki przeznaczą na remonty, modernizację infrastruktury, a także na przebudowę starych budynków. Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Mazowsze na działania rewitalizacyjne ma zarezerwowane ponad 700 mln zł w ramach funduszy unijnych. Celem projektów, które zostały skierowane do dofinansowania będzie zmiana  wyglądu oraz sposobu użytkowania przestrzeni miejskich i wiejskich np.: starych dzielnic , rynków, zaniedbanych budynków, placów. Dzięki rewitalizacji powstaną obszary przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorczości.

Kompleksowe działania

Konkurs dotyczył obszarów, na których będą realizowane Regionalne Inwestycje Terytorialne, czyli ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, radomskiego i siedleckiego. Największe dofinansowanie, bo aż przeszło 23 mln zł otrzyma Gmina Miasta Radomia. Działania w ramach projektu pozwolą na ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowej nieruchomości przy ul. Rwańska 2, Rynek 15 oraz Rwańska 4, Rynek 14, Grodzka 1 w Radomiu. Po przebudowie i modernizacji budynku, wnioskodawca zaplanował część muzealną, edukacyjną i usługowo-biurową. W ramach konkursu, zrealizowane zostaną również projekty polegające na rewitalizacji najstarszej części Gąbina oraz Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim. Natomiast obszary zmarginalizowane w dzielnicy ,,BLOKI” w Ciechanowie przejdą kompleksową zmianę. Odnowiona infrastruktura pozwoli na realizację działań społecznych, gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych.

Powiat Przasnyski otrzyma wsparcie na dwa projekty. W rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego utworzone zostanie Centrum Aktywizacji Biznesu, a w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości. Gmina Zwoleń, otrzymane środki przeznaczy na przebudowę zabytkowego kina „Świt”. Inwestycja pomoże w integracji społecznej zachęcając mieszkańców do udziału w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo będą mogły powstać nowe miejsca pracy oraz lokalne firmy. Na liście rankingowej znalazł się także projekt Gminy Miasta Pionki dotyczący rewitalizacji obszaru zdegradowanego terenu poprzemysłowego – Staw Górny Pionki. Projekty powinny zostać zrealizowane do 30 sierpnia 2018 r.

Na Mazowszu nadal jest dużo obszarów zmarginalizowanych, które wymagają interwencji. Dzięki środkom unijnym, samorządy mogą przeprowadzać kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich. Obszary te otrzymują wtedy nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne – podkreśla Wicemarszałek Mazowsza Wiesław Raboszuk.

Lista rankingowa konkursu 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej znajduje się na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/6-2-rewitalizacja-obszarow-zmarginalizowanych-typ-projektow-rozwoj-infrastruktury-technicznej-na-obszarach-rewitalizowanych-w-celu-ich-aktywizacji-spolecznej-i-gospodarczej.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś