Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 52 mln zł unijnego wsparcia trafi do Instytutu Technologii Elektronowej. To środki na rozbudowę i doposażenie niezbędne do dalszego prowadzenia badań w Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE. Politechnika Warszawska otrzyma natomiast blisko 18,8 mln zł na utworzenie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami do testowania i certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 70,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, Piotr Dumania dyrektor ITE i Jan Szmidt rektor Politechniki Warszawskiej.

Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki w ITE

Instytut Technologii Elektronowej przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę potencjału badawczego trzech zespołów pracujących w Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE. W ramach projektu zakupione zostaną: zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno, zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu mikrosystemów, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno oraz zestaw urządzeń do laboratorium tj. gniazda Litografii Submikrometrowej dla ITE Warszawa. Ponadto wykonana zostanie niezbędna adaptacja istniejącej infrastruktury technicznej.

Realizacja projektu zapewni kompleksową modernizację zaplecza badawczego Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. Zakupione urządzenia będą stanowiły kluczowe uzupełnienie aparatury badawczej przeznaczonej do realizacji prac w zakresie technologii wytwarzania sensorów, detektorów i mikrosystemów (MEMS) oraz przyrządów półprzewodnikowych opartych o półprzewodniki szeroko-przerwowe (GaN, SiC i in.) dla zastosowań w energetyce oraz mikrofalowych (komunikacyjnych i radiolokacji). Uzyskane wsparcie umożliwi przekształcenie laboratoriów badawczych ITE w kompletną platformę technologiczną dla rozwoju zaawansowanych badań nad nowoczesnymi przyrządami mikro/opto-mechanicznymi oraz elektronicznymi przy współpracy ze środowiskiem akademickim i przemysłem, w nowoczesnej gospodarce ukierunkowanej na podejmowanie wyzwań Przemysłu 4.0.

Tytuł projektu: Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Beneficjent: Instytut Technologii Elektronowej

Całkowita wartość projektu: 70 488 628,36 zł

Kwota dofinansowania: 52 105 785,87 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

Rozwój zaplecza badawczego Politechniki Warszawskiej

Dzięki wsparciu unijnemu Politechnika Warszawska utworzy centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie. Wykorzystanie zostaną najnowsze technologie, w szczególności geoinformatyczne i informatyczne, pozwalające na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.

Główną ideą prowadzonych geoprzestrzennych analiz naukowych będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do  wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych. Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne, umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych), jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych). Zapewniony zostanie wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz platformy analitycznej dedykowanej do analiz naukowych (oparta o oprogramowanie komercyjne zarówno wiodących dostawców komercyjnych, jak i open source). W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

Tytuł projektu: Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 24 796 850,20 zł

Kwota dofinansowania: 18 792 267,62 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś