Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne unijne środki trafiają do beneficjentów. Dzięki 2,6 mln zł dotacji, już pod koniec 2017 r. w Legionowie będą funkcjonować dwa nowe parkingi „Parkuj i Jedź”. Z kolei ponad 3,5 mln zł zostanie przeznaczone na przebudowę, remont i konserwację zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej. Do gminy Brok trafi natomiast prawie 600 tys. zł dofinansowania na remont i wyposażenie sali widowiskowej domu kultury. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze unijne fundusze planuje przeznaczyć na aranżację ekspozycji w oranżerii.

DWA PARKINGI „PARKUJ I JEDŹ” W LEGIONOWIE

Ponad 2,6 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma Legionowo na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną one przy ulicach Piaskowej i Szwajcarskiej, w sąsiedztwie przystanku kolejowego PKP Legionowo Piaski oraz przystanków autobusowych linii ZTM Warszawa. Już pod koniec tego roku przy ul. Piaskowej zostanie oddanych do użytku 25 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, a także 20 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. Z kolei przy ul. Szwajcarskiej powstanie 190 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych i 120 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów.

Tytuł projektu: Budowa parkingów typu „Parkuj i Jedź” w gminie Legionowo jako element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu: 3 343 004,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 674 403,76 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU „JATEK” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Już w połowie przyszłego roku w Ostrowi Mazowieckiej zostanie oddany do użytku zabytkowy budynek „Jatek”. Ponad 3,5 mln zł unijnych środków zostanie przeznaczonych na jego przebudowę, remont i konserwację. Docelowo w odrestaurowanym obiekcie będą odbywać się imprezy kulturalne, wystawy, konferencje, a także przedstawienia teatralne i koncerty. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ostrowskim Stowarzyszeniem „Ludzie z Pasją” z miejscowości Drewnowo-Ziemaki.

Tytuł projektu: Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 5 049 325,44 zł

Kwota dofinansowania: 3 523 524,37 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

ROZWÓJ OFERTY KULTURALNEJ W GMINIE BROK

Do gminy Brok trafi prawie 600 tys. zł unijnego dofinansowania na remont i wyposażenie sali widowiskowej domu kultury przy ul. Pułtuskiej 22. Zakupione zostanie wyposażenie sali i zaplecza, m.in. oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, zestaw multimedialny do projekcji filmów czy podesty sceniczne. Dodatkowo w ramach inwestycji przygotowana zostanie podstrona internetowa, na której będzie można znaleźć historyczne fotografie, a także odbyć wirtualny spacer po obiektach. Partnerami projektu będą Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku i Kółko Rolnicze w Laskowiźnie.

Tytuł projektu: Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne

Beneficjent: Gmina Brok

Całkowita wartość projektu: 836 544,92 zł

Kwota dofinansowania: 580 562,17 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

ARANŻACJA EKSPOZYCJI W ORANŻERII MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

Dofinansowanie trafi również do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ponad 300 tys. zł unijnych funduszy muzeum przeznaczy na aranżację ekspozycji w oranżerii. W ramach projektu przeprowadzone zostaną przebudowa i remont, a także przygotowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych muzeum. Przestrzeń podzielona zostanie na trzy oddzielne ekspozycje: sala A – historia oraz przeznaczenie, sala B – architektura i rozwiązania techniczne oraz sala C – prace archeologiczne. Dodatkowo powstanie sala S – salka edukacyjno-interaktywna. W ramach projektu zostaną także wykonane tablice informacyjne i pamiątkowe. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Całkowita wartość projektu: 644 323,79 zł

Kwota dofinansowania: 301 989,88 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś