Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wkrótce do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trafi wsparcie unijne na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik i JM Rektor SGGW w Warszawie Wiesław Bielawski.

 

Inwestycja polega na utworzeniu nowych laboratoriów oraz adaptacji istniejących pomieszczeń dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR), a tym samym utworzeniu zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach. W CMR realizowane będą nowoczesne projekty na pograniczu medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania w zakresie wysoce wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką dzięki zakupieniu nowoczesnej i unikatowej w skali kraju i świata aparaturze zyska ogromny potencjał, aby włączyć się w jeszcze większym stopniu niż dotychczas w realizacje projektów badawczych i badawczo rozwojowych w zakresie stosowania nowych technik badawczych, leczenia czy diagnozowania dla lekarzy medycyny i weterynarii oraz biologów biotechnologów. W nowych laboratoriach i pracowniach będą prowadzone badania eksperymentalne, terapii chorób i rozwoju nowych technik badawczych w zakresie szeroko pojętych nauk weterynaryjnych, biomedycznych i przyrodniczych. Będzie też możliwe prowadzenie ultranowoczesnych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej stworzy niezwykłe możliwości badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom. Planowane badania przyczynią się do przyspieszenia tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce.

 

Tytuł projektu: Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Całkowita wartość projektu:  87 875 830,21 zł

Kwota dofinansowania: 66 616 932,11 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych