Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Duże unijne wsparcie dla kolejnej warszawskiej uczelni. Tym razem środki trafią do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia otrzymane fundusze przeznaczy na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 65 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński rektor UKSW.

 

 

Dzięki wsparciu unijnemu w drugiej połowie przyszłego roku przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstanie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze. Będzie to unikalny w skali Polski ośrodek badawczy, który umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz w obszarze nauk informatycznych i przyrodniczych.

Realizacja projektu obejmie m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, budowę  obiektów Centrum z infrastrukturą instalacyjną, przyłączami i z wyposażeniem wbudowanym, zakup i montaż infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania Centrum, a także zagospodarowanie terenu związanego z inwestycją (zieleń, parkingi, mała architektura). W ramach projektu w Centrum zostanie utworzona nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria m.in.: Laboratorium Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania Danych UAV, Badań Geoinformacyjnych, Laboratorium RTV z funkcją auli konferencyjnej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego, Laboratorium druku 3D, VR, Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych/Laboratorium Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze będzie stanowiło istotny wkład w rozwój naukowego i innowacyjnego potencjału wszystkich instytucji naukowych tworzących Konsorcjum. Zostanie ono również wykorzystane gospodarczo, a prowadzone w jego ramach badania będą w pełni zgodne z aktualnymi potrzebami  przedsiębiorców i gospodarki.

 

Tytuł projektu: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 83 259 413,66 zł

Kwota dofinansowania: 65 105 149,35 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy o przeszło 480 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych