Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Duże unijne wsparcie dla kolejnej warszawskiej uczelni. Tym razem środki trafią do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia otrzymane fundusze przeznaczy na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 65 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński rektor UKSW.

 

 

Dzięki wsparciu unijnemu w drugiej połowie przyszłego roku przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstanie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze. Będzie to unikalny w skali Polski ośrodek badawczy, który umożliwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz w obszarze nauk informatycznych i przyrodniczych.

Realizacja projektu obejmie m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, budowę  obiektów Centrum z infrastrukturą instalacyjną, przyłączami i z wyposażeniem wbudowanym, zakup i montaż infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania Centrum, a także zagospodarowanie terenu związanego z inwestycją (zieleń, parkingi, mała architektura). W ramach projektu w Centrum zostanie utworzona nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria m.in.: Laboratorium Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania Danych UAV, Badań Geoinformacyjnych, Laboratorium RTV z funkcją auli konferencyjnej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego, Laboratorium druku 3D, VR, Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych/Laboratorium Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze będzie stanowiło istotny wkład w rozwój naukowego i innowacyjnego potencjału wszystkich instytucji naukowych tworzących Konsorcjum. Zostanie ono również wykorzystane gospodarczo, a prowadzone w jego ramach badania będą w pełni zgodne z aktualnymi potrzebami  przedsiębiorców i gospodarki.

 

Tytuł projektu: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 83 259 413,66 zł

Kwota dofinansowania: 65 105 149,35 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy o przeszło 480 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś