Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Sokołów Podlaski zainwestuje ponad 4,8 mln zł z funduszy unijnych w budowę Parku Przemysłowego oraz w termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Natomiast do Sokołowskiego Ośrodka Kultury trafi ponad 1,3 mln zł na rozszerzenie oferty kulturalnej i zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 6,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula oraz dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński.

 

REWITALIZACJA TERENÓW DAWNEJ CUKROWNI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Dobre wiadomości dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. Do końca 2018 r. na terenie dawnej cukrowni będą zmodernizowane trzy zabytkowe budynki Parku Przemysłowego. W ramach inwestycji w obiektach wykonane zostaną takie prace rozbiórkowe jak m.in.: demontaż okien, instalacji technologicznej, okładzin (zarówno ściennych, posadzkowych jak i sufitów podwieszanych), skucie istniejących tynków, posadzek oraz rozbiórka ścianek lekkich. Wykonane zostaną także prace remontowe takie jak malowanie i tynkowanie ścian, sufitów i przygotowanie posadzek. Wzmocnione zostaną też fundamenty oraz przebudowana konstrukcja dachu, kominy i wentylacja. Poza tym w budynkach wykonana będzie hydro- i termomodernizacja.

W ramach projektu zostanie też przeprowadzona termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Prace obejmą m.in. modernizację stropodachu, stropu wewnętrznego, ścian zewnętrznych oraz rozebranie i ponowny montaż pokrycia dachowego.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowej przestrzeni gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Powstaną nowe miejsca integracji lokalnej społeczności. Zwiększy się też zatrudnienie na obszarach rewitalizowanym.

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski

Całkowita wartość projektu: 6 666 706,85 zł

Kwota dofinansowania: 4 872 388,26 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

MODERNIZACJA BUDYNKU SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Przedmiotem inwestycji będzie remont budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-budowlane m.in.: odnowienie pomieszczeń związanych z częścią muzealną, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz przeciwpożarowej. Wyremontowany zostanie również dach budynku, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Poza tym zakupione zostanie wyposażenie służące działalności kulturalnej. Realizacja inwestycji zwiększy dostęp do zasobów kultury, urozmaicając ofertę kulturalną oraz turystyczną powiatu sokołowskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną Wielki Gościniec Litewski oraz z Sokołowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym z Sokołowa Podlaskiego

 

Tytuł projektu: Sokołowski tygiel kulturalny

Beneficjent: Sokołowski Ośrodek Kultury

Całkowita wartość projektu: 2 157 513,88 zł

Kwota dofinansowania: 1 368 004,11 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych