Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mieszkańcy Ostrołęki będą mogli korzystać ze specjalistycznej opieki kardiologicznej w ramach Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, który powstanie w ostrołęckim szpitalu. Z kolei nowoczesna aparatura do prowadzenia prac badawczych nad chorobami cywilizacyjnymi trafi do konsorcjum naukowego, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przemysłowy Instytut Motoryzacji dzięki funduszom unijnym rozwinie natomiast Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego te trzy projekty otrzymają w sumie ponad 60 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Beneficjenci.

 

Specjalistyczny sprzęt dla ostrołęckiej kardiologii

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce powstanie Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej. Będzie się składał z oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego oraz telerehabilitacji, w ramach której pacjenci wyposażeni w urządzenia do teletransmisji będą mogli wracać do zdrowia w domu. Dzięki funduszom unijnym ośrodek zostanie m.in. doposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną. Modernizację przejdzie również Pracownia Elektrofizjologii. Projekt zakłada zakup m.in.: kardiomonitorów, systemu do monitorowania telemetrycznego, aparatów EKG, defibrylatorów, echokardiografów, stacji diagnostycznej, systemu wysiłkowego czy stanowisk monitorowanych do rehabilitacji kardiologicznej. Doposażenie ośrodka obejmie również system do telerehabilitacji, wyposażenie sal do kinezyterapii w materace, piłki, lustra czy też step fitness. Wszystko po to, aby pacjenci z chorobami układu krążenia otrzymali specjalistyczne wsparcie w pobliżu miejsca zamieszkania.

Dzięki tym środkom będziemy mogli wesprzeć takie działania naszego szpitala, które będą dedykowane wprost pacjentom. Problemy związane z chorobami serca to nie tylko leczenie, ale później naprawdę długotrwała rehabilitacja. Te pieniądze na pewno będą dobrze służyły naszym mieszkańcom – powiedziała Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 9 373 047,26 zł

Kwota dofinansowania: 7 417 546,59 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Nauka na rzecz ochrony zdrowia

Po ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania sięgnie konsorcjum, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się. W skład konsorcjum wchodzą również Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Wsparcie przeznaczone zostanie na zakup aparatury i doposażenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii UW oraz laboratoriów IWC PAN. Specjalistyczny sprzęt pomoże w prowadzeniu badań nad chorobami cywilizacyjnymi.

My już dzisiaj jako województwo mazowieckie jesteśmy liderem jeśli chodzi o rozwój, ale chcemy jeszcze jak najwięcej środków kierować na badania. Dlatego bardzo cieszymy się z projektu, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest bardzo ciekawy, ponieważ skierowany na utworzenie centrum, które będzie prowadziło badania na tematy najbardziej interesujące mieszkańców – powiedziała Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Tytuł projektu: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II

Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Całkowita wartość projektu: 45 814 271,65 zł

Kwota dofinansowania: 26 333 894,34 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

Nauka na rzecz bezpieczeństwa

Środki z programu regionalnego pomogą w rozwoju Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT. Pozwolą na doposażenie laboratoriów w aparaturę i sprzęt badawczy potrzebny do wprowadzenia na rynek usług badawczo-rozwojowych dla branży motoryzacyjnej i transportowej. W ramach projektu zaplanowano zapewnienie dwóch stanowisk dynamometrycznych do badania układów hamulcowych samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów osobowych i dostawczych. W planach jest doposażenie komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej, a także m.in. doposażenie w komorę klimatyczną unikatowego w skali kraju stanowiska – elektrohydraulicznego symulatora obciążeń trakcyjnych. Instytut rozbuduje również w infrastrukturę badawczo-pomiarową tor badawczy pojazdów. Projekt jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej dzięki unijnemu wsparciu z programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Tytuł projektu: Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Beneficjent: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Całkowita wartość projektu: 46 995 251,21 zł

Kwota dofinansowania: 27 016 298,56 zł

Działanie:  1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Od lewej: Wojciech Jerzy Miazga Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Jadwiga Turło Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, mgr inż. Bogusław Pijanowski Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, mgr inż. Karol Zielonka p.o. Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Anna Kieracińska Pełnomocnik Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji / Zdjęcie: UM WM.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś