Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Duże zmiany czekają mieszkańców Łosic. Miasto przeprowadzi projekt rewitalizacyjny, w ramach którego zagospodarowany zostanie park im. Króla Aleksandra Jagiellończyka, dwie ulice przebudowane, a Przedszkole Samorządowe nr 2 zmodernizowane i wyposażone. Wszystko dzięki ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Mariusz Kucewicz, burmistrz miasta i gminy Łosice.

Projekt zakłada trzy działania rewitalizacyjne. Pierwszy będzie polegał na zagospodarowaniu parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka przy ul. Rynek, który po modernizacji będzie pełnił dwie funkcje – rynku i parku. Zyska on zupełnie nowe oblicze – jego powierzchnia zostanie utwardzona, pojawią się nowe murki i trawniki. W centralnej części rynku stanie fontanna, wybudowany zostanie również podest pełniący rolę sceny. Nowy plac zyska odpowiednie oświetlenie oraz architekturę ogrodową.

Dzięki funduszom unijnym poprawi się również dojazd do mieszkań i lokali usytuowanych przy dwóch ulicach powiatowych w Łosicach – Majora Zenona i 11-go Listopada. Zmieni się konstrukcja jezdni, wybudowane zostaną zjazdy, chodniki oraz parkingi, a także sieć kanalizacji deszczowej.

Trzecim etapem projektu będzie kompleksowa modernizacja, rozbudowa oraz wyposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach. Po zakończeniu inwestycji, placówka będzie posiadała 6 oddziałów (teraz są 4 dla 120 dzieci) oraz zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice

Całkowita wartość projektu: 7 081 288,40 zł

Kwota dofinansowania: 4 956 901,88 zł EFRR + 1 062 193,26 zł budżet państwa

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych