Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Termomodernizacja sześciu szkół, trzech świetlic i budynku urzędu gminy to inwestycje, które niebawem będą realizowane na terenie subregionu ciechanowskiego. Pomogą fundusze unijne. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego do gmin Joniec, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Przasnysz trafi na ten cel w sumie ponad 5,8 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. W czwartek 1 lipca umowy podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie (gmina Ojrzeń)

W ramach inwestycji ocieplone zostaną m.in.  ściany zewnętrzne budynku, fundamenty, piwnica, jak również podłogi oraz stropodach nad salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi.  Oprócz tego modernizowane zostaną instalacje grzewcza oraz ciepłej wody. Zamontowane zostaną grzejniki z zaworami termostatycznymi. Ponadto istniejąca kotłownia zostanie zlikwidowana i zastąpiona pompą ciepła oraz kotłem gazowy. W szkole pojawi się też energooszczędne oświetlenie. Wszystko to pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynku i ochronę środowiska.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Beneficjent: Gmina Ojrzeń

Całkowita wartość projektu: 2 036 709,64 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 324 689,19 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Królewie  i Jońcu oraz budynku Urzędu Gminy w Jońcu

W ramach termomodernizacji Urzędu Gminy w Jońcu m.in. ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodach. Zainstalowane zostaną również nowe okna i drzwi. Dodatkowo zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza poprzez likwidację kotłowni węglowej i montaż kotłowni gazowej, pomp obiegowych c.o. oraz wymianę rurociągów i grzejników. Z kolei w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie ocieplone zostaną ściany, podłogi, strop nad piwnicą oraz stropodach nad salą gimnastyczną. Zmodernizowane zostaną także instalacja grzewcza i ciepłej wody. Natomiast prace prowadzone w Szkole Podstawowej w Jońcu obejmą zarówno ocieplenie ścian i posadzek, jak i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zlikwidowana zostanie także kotłownia węglowa, a w jej miejscu powstanie kotłownia gazowa. W wyniku przeprowadzonych prac ograniczona zostanie utrata ciepła, obniżone zostaną koszty ogrzewania, a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec

Beneficjent: Gmina Joniec

Całkowita wartość projektu: 2 889 105,79 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 753 185,53 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja szkoły podstawowej i świetlicy wiejskiej w gminie Opinogóra Górna

Inwestycja będzie realizowana w szkole podstawowej w Kołaczkowie oraz w świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie. W obydwu budynkach wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Ocieplone zostaną m.in.  ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy. Ponadto przebudowane zostaną systemy grzewcze i zastosowane OZE w postaci instalacji systemu generatora fotowoltaicznego. W szkole modernizację przejdzie instalacja centralnego ogrzewania, a w świetlicy kocioł węglowy zostanie wymieniony na kocioł kondensacyjny wraz z wymiennikiem cwu. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale też na poprawę jakości powietrza w gminie Opinogóra.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 2 004 875,24 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 977 408,51 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja części budynków szkół podstawowych w Nowej Krępie i Bogatem oraz świetlic wiejskich w Szli i Bartnikach (gmina Przasnysz)

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, świetlica wiejska w Bartnikach i świetlica wiejska w Szli.

W ramach inwestycji w świetlicy w Bartnikach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a strop i ściany zostaną docieplone. Poza tym zamontowane zostaną nowy dach oraz nowa instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową. Z kolei w budynku szkoły w Bogatem m.in.  docieplone zostaną ściany, wymienione okna i drzwi, a system centralnego ogrzewania przejdzie modernizację polegającą na wymianie kotła węglowego na kocioł pelletowy. Podobne prace prowadzone będą w budynku szkoły w Nowej Krępie, gdzie docieplone zostaną dach, strop, podłogi czy ściany. Zmodernizowany zostanie także system ogrzewania oraz zamontowana zostanie  instalacja fotowoltaiczna. Natomiast prace prowadzone w świetlicy wiejskiej w Szli obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dzięki termomodernizacji części budynków szkół i świetlic w gminie Przasnysz nastąpi poprawa warunków zarówno dla dzieci, jak i mieszkańców korzystających z usług edukacyjnych czy rekreacyjnych. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużywanej energii i korzystnie wpłynie na środowisko.

Tytuł projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz

Beneficjent: Gmina Przasnysz

Całkowita wartość projektu: 3 212 438,68 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 759 804,29 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś