Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki wsparciu unijnemu, Willa Millera oraz otaczający ją park już niebawem zostaną zrewitalizowane. Przebudowany zostanie także teren targowiska miejskiego w Piastowie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski oraz skarbnik Piastowa Grażyna Wójcik.

Podpisujemy dzisiaj umowę na projekt, który zmieni przestrzeń Piastowa, są to pieniądze długo wyczekiwane i jest to kolejna, czwarta umowa w ramach RPO WM 2014-2020. Miasto do swojego budżetu pozyskało ponad 17,3 mln zł – powiedziała Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

Zadania rewitalizacyjne, które przeprowadzimy za przyznane środki z UE pozwolą zmienić Willę Millera w nowoczesny budynek. W tym miejscu spotykać się będą m.in. seniorzy i harcerze, pojawi się też biblioteka miejska. W Piastowie występuje duża gęstość zaludnienia, mamy ogromne potrzeby społeczne. W II połowie 2019 r. powinniśmy oddać odnowiony budynek do użytku – podsumował Grzegorz Szuplewski burmistrz miasta Piastowa.

Wkrótce do Piastowa trafi ponad 5,4 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie kapitalnego remontu i modernizację tzw. Willi Millera oraz otaczającego ją parku. Budynek, ze względu na zły stan techniczny, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo zostanie on przeznaczony na miejską placówkę kulturalno-oświatową, która będzie filią Biblioteki Publicznej. Znajdą się w nim m.in.: siedziba harcerstwa wraz z „harcówką”, dom dziennego pobytu dla seniorów oraz ogólnodostępna świetlica środowiskowa z Centrum Dialogu „Pokolenia”.

Zmodernizowany zostanie także teren targowiska w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej. Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

Tytuł projektu: Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska
Beneficjent: Miasto Piastów
Całkowita wartość projektu: 6 149 320,08 zł
Kwota dofinansowania: 5 423 688,07 zł (4 519 740,06 zł EFRR + 903 948,01 zł BP)
Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś