Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

To dobre wieści dla mieszkańców powiatu płońskiego i okolic. Już niebawem dzięki środkom unijnym do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt powiatu płońskiego otrzyma ponad 5,4 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, starosta płoński Andrzej Stolpa i wicestarosta płoński Anna Dumińska-Kierska.

 

W ramach projektu zostanie zakupionych 119 sztuk sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb SPZZOZ w Płońsku. Będzie to sprzęt medyczny służący do diagnostyki pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, z chorobami układu krążenia, układu oddechowego oraz z chorobami kostno-stawowo-mięśniowymi. Poza tym zakupione zostaną łóżka szpitalne na oddziały: rehabilitacyjny, kardiologiczny oraz reumatologiczny.

Doposażenie oddziałów szpitalnych, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakładu diagnostyki obrazowej w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku oznacza poprawę jakości wykonywanych badań i prowadzonej diagnostyki, czyli podniesienie jakości świadczonych usług.

 

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Płońsku

Beneficjent: Powiat Płoński

Całkowita wartość projektu: 6 878 779,83 zł

Kwota dofinansowania: 5 485 109,85 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś