Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Umawianie wizyt lekarskich czy wystawianie skierowań przez internet to udogodnienia, które już niedługo dzięki wsparciu z UE zostaną wprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Natomiast w urzędach w Makowie Mazowieckim, Siedlcach i Zwoleniu uruchomione zostaną nowoczesne e-usługi administracyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 5,4 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy na dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie Artur Jerzy Skóra oraz burmistrz Makowa Mazowieckiego Tadeusz Ciak.

Informatyzacja węgrowskiego szpitala

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie już w drugiej połowie 2017 r. wdrożony zostanie nowoczesny system teleinformatyczny obejmujący zarządzanie, dokumentację medyczną i świadczenie usług on-line. Powstaną elektroniczna dokumentacja medyczna i elektroniczny obieg dokumentów. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie.

W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz wyposażenie serwerowni. Wdrażany system będzie też zintegrowany z istniejącą już infrastrukturą. Zastosowane zostaną nowe rozwiązania m.in.: archiwizacja i backup danych, monitoring zdarzeń na bloku operacyjnym i elektroniczna identyfikacja pacjentów. System umożliwi pacjentowi dostęp on-line do historii choroby m.in. wypisów szpitalnych czy skierowań. Pacjent będzie mógł również drogą elektroniczną zarejestrować się na wizytę, odebrać wyniki badań radiologicznych, laboratoryjnych, prób wysiłkowych oraz wyników EKG i EEG. Dostęp do platformy e-usług będzie możliwy za pomocą urządzeń mobilnych.

Tytuł projektu:

Unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie usług E-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Całkowita wartość projektu:

3 686 049,41 zł

Kwota dofinansowania:

2 948 839,52 zł

Działanie:

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

E-usługi w mazowieckich urzędach

Informatyzacja czeka też urzędy miejskie w Makowie Mazowieckim i Siedlcach oraz urząd gminy w Zwoleniu. W ramach projektu planowany jest zakup niezbędnego sprzętu m.in.: serwerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń do backupu danych i zestawów komputerowych. Łącznie wprowadzonych zostanie 39 e-usług, po 13 różnych w każdym z urzędów. Obejmą one głównie konsultacje społeczne i politykę informacyjną. Uruchomione zostaną też e-usługi finansowe, które umożliwią mieszkańcom dokonywanie elektronicznych płatności podatkowych i opłat lokalnych. Natomiast e-usługi budżetowe pozwolą im zaangażować się w planowanie lokalnych budżetów. W Siedlcach powstanie też system elektronicznej obsługi dokumentów. Wszystkie wprowadzone rozwiązania będą dostępne poprzez platformę ePUAP. Elektroniczna administracja umożliwi załatwienie wielu spraw na odległość, pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty związane z dojazdem. Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli łatwiejszy dostęp do usług administracyjnych. Realizacja projektu poprawi kontakt z urzędami i zwiększy efektywność oferowanych przez nie usług.

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności

elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców

Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 3 096 033,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 476 826,40 zł

Działanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś