Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już w drugiej połowie 2018 r., dzięki wsparciu unijnemu, teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie zagospodarowany. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę o unijne dofinansowanie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz burmistrz Pionek Romuald Zawodnik. 

Dzięki funduszom unijnym poprzemysłowy teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie w przyszłym roku zrewitalizowany. W ramach projektu wykonane będą prace remontowo-budowlane w Ośrodku Staw Górny i budynku Stowarzyszenia Żeglarzy. Do obiektów doprowadzone zostaną przyłącza wody, kanalizacji, energetyczne i teletechniczne. W odnowionych obiektach powstaną pomieszczenia wielofunkcyjne, w których organizowane będą warsztaty, szkolenia i targi. Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną komputery, rzutniki, nagłośnienie, a także wyposażenie żeglarskie m.in. łódka. Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie uporządkowany i zagospodarowany zielenią. Powstaną zewnętrzne baseny, w tym z wodnym placem zabaw dla dzieci. Poza tym pojawią się elementy drobnej architektury, m.in.: latarnie parkowe, ławki, siedziska oraz stoliki. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej umożliwiającej integrację mieszkańców i aktywizację społeczno-zawodową.

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze

Beneficjent: Gmina Miasto Pionki

Całkowita wartość projektu: 6 045 104,38 zł

Kwota dofinansowania: 5 370 971,65 zł (4 522 923,50 zł EFRR + 848 048,15 zł BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś