Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W gotowości są cały czas. Strażacy ochotnicy – to oni ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim1. Jednak aby mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na ten cel kolejne środki. 13 projektów otrzyma ponad 5,3 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy o ich dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

Na co dzień strażacy pomagają nam, a dzisiaj my mamy okazję wesprzeć ich. Specjalistyczny sprzęt jest im niezbędny, by szybko i skutecznie mogli reagować na zagrożenie. A ich praca to już nie tylko pożary, ale także wypadki drogowe czy klęski żywiołowe. A pamiętajmy, że to właśnie oni w wielu przypadkach jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne. Tym razem fundusze unijne otrzymają OSP: Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki, Mrozy, Jabłonna, Strzegowo, Liw, Sońsk, Chorzele, Górzno, Siennica, Grudusk, Strachówka i Tłuszcz.

Nowe samochody i specjalistyczny sprzęt

Fundusze unijne w ramach RPO WM 2014-2020 zostaną przeznaczone na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych, a także na profesjonalny sprzęt dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Dofinansowanie pozwoli na unowocześnienie i uzupełnienie wyposażenia OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wsparcie udzielone dla 13 projektów pozwoli na zakup 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Poza tym jednostki doposażone zostaną w sprzęt ratownictwa technicznego, medycznego, chemiczno-ekologicznego (gmina Tłuszcz), ratownictwa wodnego, ochrony przeciwpowodziowej (gminy Jabłonna, Strzegowo, Liw, Chorzele) oraz sprzęt dedykowany specjalistycznym grupom ratownictwa wysokościowego i grupom poszukiwawczo-ratowniczym.

OSP w liczbach

O tym, jak bardzo ważna jest pomoc strażaków ochotników, najlepiej mówią statystyki. Na Mazowszu działa ok. 2 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. mazowieckie OSP ponad 26 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. W zeszłym roku strażacy z mazowieckich jednostek straży pożarnej do akcji wyjeżdżali średnio co 8 min.1. W akcjach ratowniczych (pożary i miejscowe zagrożenia) uczestniczyło ponad 235 tys. ratowników2.

Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki i Mrozy

Najwyższe dofinansowanie otrzymają strażacy z OSP Dębe Wielkie. Za ponad 890 tys. zł jednostka zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a także specjalistyczny sprzęt, w tym pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze. W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego i grup poszukiwawczo-ratowniczych. Ponad 440 tys. zł otrzyma OSP Nowy Dwór Mazowiecki, która dzięki dofinansowaniu zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem zamontowanym na stałe m.in. autopompą i zraszaczami. Ponadto OSP zyska pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, agregaty prądotwórcze, sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wyposażenie dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa wysokościowego. Ponad 420 tys. zł. dofinansowania otrzymają strażacy z gminy Mrozy, co pozwoli im na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym pompy, agregat, sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego oraz do ratownictwa wodnego.

Tytuł projektu: Usprawnienie działania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie mińskim poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim
Całkowita wartość projektu:  2 227 690,00 zł
Kwota dofinansowania: 890 853,23 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 1 150 156,15 zł
Kwota dofinansowania: 448 560,89 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Mrozy włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym
Beneficjent: Gmina Mrozy
Całkowita wartość projektu: 1 050 531,44 zł
Kwota dofinansowania: 420 107,52 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie
Beneficjent: Gmina Jabłonna
Całkowita wartość projektu: 999 168,98 zł
Kwota dofinansowania: 399 567,67 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie
Beneficjent: Gmina Strzegowo
Całkowita wartość projektu: 976 005,00 zł
Kwota dofinansowania: 390 304,39 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie
Beneficjent: Gmina Liw
Całkowita wartość projektu: 945 716,25 zł
Kwota dofinansowania: 378 191,92 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP Gąsocin w gminie Sońsk.
Beneficjent: Gmina Sońsk
Całkowita wartość projektu: 963 090,00 zł
Kwota dofinansowania: 365 053,56 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
Beneficjent: Gmina Chorzele
Całkowita wartość projektu: 947 472,70 zł
Kwota dofinansowania: 356 369,38 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górzno ze sprzętem
ratowniczo-gaśniczym montowanym na stałe oraz sprzętem ratowniczo-gaśniczym nie montowanym na stałe
Beneficjent: Gmina Górzno
Całkowita wartość projektu: 902 713,52 zł
Kwota dofinansowania: 352 058,27 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siennica
Beneficjent: Gmina Siennica
Całkowita wartość projektu: 866 378,50 zł
Kwota dofinansowania: 341 353,12 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk gmina Grudusk.
Beneficjent: Gmina Grudusk
Całkowita wartość projektu: 844 662,99 zł
Kwota dofinansowania: 336 175,87 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Doposażenie jednostki OSP w Równem – Gmina Strachówka
Beneficjent: Gmina Strachówka
Całkowita wartość projektu: 820 220,00 zł
Kwota dofinansowania: 325 185,00 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem
Beneficjent: Gmina Tłuszcz
Całkowita wartość projektu: 797 734,95 zł
Kwota dofinansowania: 319 014,20 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś