Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wymiana starych, nieekologicznych pieców w gminie Brańszczyk oraz rozwój e-administracji w gminach: Mińsk Mazowiecki, Szelków i Latowicz to główne założenia projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają ponad 5,2 mln zł dofinansowania w UE. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska członkowie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.

Lepsza jakość powietrza w gminie Brańszczyk

Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy gminy Brańszczyk wymienią swoje stare piece węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 107 budynkach mieszkalnych, a także w budynku urzędu gminy i domu kultury będą zainstalowane automatyczne kotły na biomasę, gazowe oraz olejowe. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery oraz poprawi stan środowiska naturalnego.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk

Beneficjent: Gmina Brańszczyk

Całkowita wartość projektu: 2 478 241,20 zł

Kwota dofinansowania: 2 265 400,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Informatyzacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostanie zakupione oprogramowanie i aplikacje niezbędne do wdrożenia oraz świadczenia e-usług publicznych. Elementem niezbędnym do uruchomienia oprogramowania i świadczenia e-usług jest zakup sprzętu IT m.in.: komputerów, tabletów, UPS, serwera, a także niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu powstanie e portal Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, na którym mieszkańcy łatwo wyszukają potrzebne im informacje.

Projekt wpłynie pozytywnie na efektywność i jakość funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Wdrożone e-usługi przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług, zwiększenia komfortu odbiorców usług wodno – ściekowych, w szczególności w zakresie zdalnych odczytów czy e-faktur.

Tytuł projektu: Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 2 319 780,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 508 800,00 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

 

Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie

Urząd Gminy w Szelkowie zainwestuje środki unijne w uruchomienie 13 e-usług publicznych które dotyczą głównie spraw często załatwianych w urzędzie. Będą one dostępne teraz on-line bez konieczności osobistej wizyty. Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych oraz zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia.

Projektu umożliwi uruchomienie e-usług związanych z opłatami i podatkami lokalnymi, informacją publiczną z zakresu budżetu gminy i planowaniem przestrzennym. Będą one dostępne na ePUAP, dedykowanym Portalu Mieszkańca oraz gminnym portalu mapowym.

Tytuł projektu: Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie

Beneficjent: Gmina Szelków

Całkowita wartość projektu: 1 055 955,00 zł

Kwota dofinansowania: 837 876,00 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

 

E-usługi administracyjne w Latowiczu

Gmina Latowicz także pozyskała dodatkowe środki na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Inwestycja będzie dotyczyła informatyzacji Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu. W ramach projektu zostanie wdrożonych 6 nowych e-usług: obsługa podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego, poza tym e partycypacja społeczna i e-powiadomienia o informacjach kryzysowych. Dzięki udostępnionym e usługom w urzędzie zwiększy się dostępność, stopień wykorzystania i jakość technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Tytuł projektu: E-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz

Beneficjent: Gmina Latowicz

Całkowita wartość projektu: 768 381,00 zł

Kwota dofinansowania: 607 226,40 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych