Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wymiana starych, nieekologicznych pieców w gminie Brańszczyk oraz rozwój e-administracji w gminach: Mińsk Mazowiecki, Szelków i Latowicz to główne założenia projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają ponad 5,2 mln zł dofinansowania w UE. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska członkowie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.

Lepsza jakość powietrza w gminie Brańszczyk

Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy gminy Brańszczyk wymienią swoje stare piece węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 107 budynkach mieszkalnych, a także w budynku urzędu gminy i domu kultury będą zainstalowane automatyczne kotły na biomasę, gazowe oraz olejowe. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery oraz poprawi stan środowiska naturalnego.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk

Beneficjent: Gmina Brańszczyk

Całkowita wartość projektu: 2 478 241,20 zł

Kwota dofinansowania: 2 265 400,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Informatyzacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostanie zakupione oprogramowanie i aplikacje niezbędne do wdrożenia oraz świadczenia e-usług publicznych. Elementem niezbędnym do uruchomienia oprogramowania i świadczenia e-usług jest zakup sprzętu IT m.in.: komputerów, tabletów, UPS, serwera, a także niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu powstanie e portal Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, na którym mieszkańcy łatwo wyszukają potrzebne im informacje.

Projekt wpłynie pozytywnie na efektywność i jakość funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Wdrożone e-usługi przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług, zwiększenia komfortu odbiorców usług wodno – ściekowych, w szczególności w zakresie zdalnych odczytów czy e-faktur.

Tytuł projektu: Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 2 319 780,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 508 800,00 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

 

Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie

Urząd Gminy w Szelkowie zainwestuje środki unijne w uruchomienie 13 e-usług publicznych które dotyczą głównie spraw często załatwianych w urzędzie. Będą one dostępne teraz on-line bez konieczności osobistej wizyty. Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych oraz zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia.

Projektu umożliwi uruchomienie e-usług związanych z opłatami i podatkami lokalnymi, informacją publiczną z zakresu budżetu gminy i planowaniem przestrzennym. Będą one dostępne na ePUAP, dedykowanym Portalu Mieszkańca oraz gminnym portalu mapowym.

Tytuł projektu: Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie

Beneficjent: Gmina Szelków

Całkowita wartość projektu: 1 055 955,00 zł

Kwota dofinansowania: 837 876,00 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

 

E-usługi administracyjne w Latowiczu

Gmina Latowicz także pozyskała dodatkowe środki na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Inwestycja będzie dotyczyła informatyzacji Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu. W ramach projektu zostanie wdrożonych 6 nowych e-usług: obsługa podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego, poza tym e partycypacja społeczna i e-powiadomienia o informacjach kryzysowych. Dzięki udostępnionym e usługom w urzędzie zwiększy się dostępność, stopień wykorzystania i jakość technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Tytuł projektu: E-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz

Beneficjent: Gmina Latowicz

Całkowita wartość projektu: 768 381,00 zł

Kwota dofinansowania: 607 226,40 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś