Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie dopasowuje system kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. Diagnoza przeprowadzona wśród uczniów i absolwentów wykazała, że największe zapotrzebowanie występuje w branżach związanych z energetyką i informatyką. Na doskonalenie zawodowe uczniów w tych zawodach przeznaczone zostanie ponad 480 tys zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększanie szans na rynku pracy

Do obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju Mazowsza należą m.in. sektor energetyczny i sektor IT i właśnie w tych obszarach przygotowani zostaną uczniowie PZSP w Legionowie, co zwiększy ich szanse na znalezienie pracy. W ramach projektu grupa 60 uczniów uczących się w technikum, na kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik informatyk zostanie objęta szkoleniami z zakresu uprawnień elektrycznych, rozwijania kompetencji społecznych i rozwoju osobistego. Dodatkowo uczniowie (30 osób), uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wezmą udział w szkoleniach dotyczących spawania. Po zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego i otrzymują uprawnienia spawacza.

Pracownie praktycznej nauki zawodu zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Powstaną sale dydaktyczne z naturalnymi warunkami pracy właściwymi dla nauczanego zawodu. Zakupione sprzęty i pomoce naukowe będą wykorzystywane po zakończeniu projektu dla uczniów kolejnych roczników.

Zespół Szkół planuje nawiązać trwałą współpracę z okolicznymi przedsiębiorcami co pozwoli na organizację staży dla uczniów. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na rozwój kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole. Ułatwi uczniom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia podczas szkoleń podwyższy kwalifikacje zawodowe uczniów a uzyskane uprawnienia będą atutem na rynku pracy.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś