Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także rozszerzenie oferty w trzech szkołach podstawowych w Kobyłce to cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 580 tys. zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Edyta Zbieć Burmistrz miasta Kobyłka oraz Beata Kotulska Skarbnik miasta Kobyłka.

Dzięki środkom unijnym, możliwe będzie wsparcie 435 uczniów uczęszczających do szkół w Kobyłce. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły.

Wnioskodawca zaplanował działania, które rozwiną u uczniów kompetencje kluczowe. Najważniejsze z nich to umiejętność posługiwania się językiem obcym, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. Uczniowie będą uczyć się nowych technologii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu. Aby zainspirować dzieci do nauki, nauczyciele będą wykorzystywać technikę druku 3D. Na zajęciach będą odkrywać świat trójwymiarowy poprzez filmy animowane, prezentacje, wydruki na drukarce 3D, a także będą poznawać oprogramowanie.

Projekt zakłada także wykorzystanie technologii w matematyce, chemii oraz przyrodzie. Uczniowie poznają elementy robotyki, które będą mogli wykorzystać w późniejszej edukacji.

Dla dzieci mających problemy w nauce, przewidziane zostały zajęcia wyrównawcze. Tradycyjne nauczanie zastąpione zostanie podejściem innowacyjnym, kreatywnym.

Dzięki unijnemu wsparciu, szkolne pracownie zostaną doposażone w laptopy i będzie możliwość stworzenia pracowni mobilnej Druku3D.

 

Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności

Beneficjent: Miasto Kobyłka

Całkowita wartość projektu: 630 610,61 zł

Kwota dofinansowania: 583 850,93 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.

Harmonogram naborów na 2019 rok dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych