Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Konkretne kwalifikacje, a jednocześnie umiejętność ciągłego doskonalenia zawodowego ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Dlatego tak ważne są inwestycje w kształcenie zawodowe uczniów i budowanie współpracy szkół z pracodawcami. Już niebawem rozpocznie się realizacja 23 projektów, których dofinansowanie wyniesie w sumie 37,3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. Dzięki temu z praktyk i staży zawodowych skorzysta ponad 4,3 tys. uczniów. 

Jak fundusze unijne pomogą w przygotowaniu przyszłych ekspertów do konkurowania na lokalnych, krajowych i zagranicznych rynkach? Na przykład przez inwestycje w kształcenie zawodowe uczniów. Na ten cel przeznaczone zostanie prawie 200 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie obejmie m.in. realizację praktyk i staży, wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych we współpracy szkół z pracodawcami, czy też tworzenie klas patronackich. Unijne wsparcie zainwestowane zostanie w kursy przygotowawcze na studia, a także przygotowujące kandydatów do czeladniczych i mistrzowskich egzaminów kwalifikacyjnych. Wsparcie obejmie również doposażenie placówek edukacyjnych, aby ułatwić zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy.

Rynek pracy ulega ciągłym zmianom, dlatego bardzo ważne jest aby dopasowywać programy kształcenia do potrzeb pracodawców i aktywnie włączać ich w ten proces. Zgodnie z rozstrzygniętym właśnie konkursem w sumie 37,3 mln zł dofinansowania zainwestowane zostanie w 23 projekty samorządów, firm i stowarzyszeń. Pozwoli to na m.in. organizację praktyk i staży dla ponad 4,3 tys. uczniów, a także doposażenie w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny 60 placówek – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Ponad 11 mln zł zainwestowane zostanie w realizację programu kształcenia zawodowego dla 1450 uczniów z 17 placówek edukacyjnych w Warszawie i powiatach grójeckim, garwolińskim, zwoleńskim oraz mińskim. Program obejmie zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe, a także praktyki oraz staże u pracodawców. Fundusze pozwolą na doposażenie pracowni w sprzęt ułatwiający zrozumienie specyfiki pracy. Projekt zrealizuje firma Syntea. Dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania pracodawców. Dlatego ponad 4,4 mln zł zainwestowane zostanie w działania Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego we współpracy z ośmioma szkołami kształcenia zawodowego w Sochaczewie, Teresinie, Ciechanowie i Mławie. Ze wsparcia w postaci staży i praktyk zawodowych, dodatkowych warsztatów i zajęć specjalistycznych skorzysta ponad 850 uczniów. Instytut Rynku Elekronicznego zainwestuje natomiast 1,6 mln zł w przygotowanie przyszłych kadr w zawodach elektronik i informatyk. Wsparcie obejmie 200 uczniów z dwóch warszawskich techników elektronicznych. Projekt obejmie organizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć specjalistycznych, a także zapewnienie pomocy dydaktycznych i wyposażenie pracowni.

Inwestycje samorządów

Działania na rzecz dopasowania kompetencji uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy podejmują również samorządy. Siedlce zainwestują ponad 1,9 mln zł w organizację praktyk i staży skierowanych do uczniów ostatnich klas techników i szkół zawodowych, specjalistyczne zajęcia oraz kursy. Do Płocka trafi w sumie 2,7 mln zł na realizację aż trzech projektów w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Budowlanych nr 1 oraz Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Powiat Wyszkowski zainwestuje natomiast 1,7 mln zł w przygotowanie ponad 220 uczniów do pracy w obszarze m.in. elektryki i gastronomii. Powiat Ciechanowski otrzyma ponad 898 tys. zł na specjalistyczne kursy i staże zawodowe, a także doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie. Ułatwi to przygotowanie do pracy zawodowej ponad 170 uczniów. Zajęcia będą dotyczyły m.in. informatyki w rachunkowości i finansach, barmaństwa i baristyki, czy hotelarstwa. Projekty zrealizują również powiaty warszawski zachodni, przasnyski, pułtuski i lipski. W sumie do samorządów trafi ponad 12 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych