Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wkrótce dzięki wsparciu unijnemu gminy Kotuń, Mrozy i Siennica przeprowadzą termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektów pozwoli zredukować emisję zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczyć zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego zadania te otrzymają łącznie ponad 4,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Gmina Kotuń stawia na niskoemisyjność

Już niebawem ponad 3 mln zł wsparcia z UE trafi do gminy Kotuń. Projekt obejmie termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i Cisiu-Zagrudziu, które przekształcone zostaną na publiczne przedszkola. Projekt obejmie m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę kotłowni olejowych na pompy ciepła, modernizację systemów grzewczych, wentylacji oraz wymianę instalacji c.o. wraz z przewodami ogrzewania podłogowego i grzejnikami. Poza tym zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Wybudowane zostaną też indywidualne oczyszczalnie ścieków z instalacjami zasilania oczyszczalni i przepompowni oraz systemem drenaży rozsączających. Powyższe działania mają na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń

Beneficjent: Gmina Kotuń

Całkowita wartość projektu: 5 860 859,09 zł

Kwota dofinansowania: 3 076 387,24 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych w Mrozach

Do gminy Mrozy trafi ponad 1,1 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Mrozach. W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowo-budowlane, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego, montaż zaworów termostatycznych i zastosowanie automatyki pogodowej. Poza tym oświetlenie elektryczne zostanie wymienione na energooszczędne typu LED. Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynków i zmniejszy emisja gazów do atmosfery. Zmniejszeniu ulegną także koszty energii cieplnej i elektrycznej.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy

Beneficjent: Gmina Mrozy

Całkowita wartość projektu: 1 789 069,25 zł

Kwota dofinansowania: 1 112 362,83 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Przedszkola w Siennicy

Dzięki wsparciu unijnemu, blisko 136 tys. zł, w budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy wykonane zostaną prace remontowe poprawiające jego efektywność energetyczną. W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, strop, poddasze a także wymienione będą okna i drzwi. Działania te poprawią stan techniczny budynku, zmniejszą straty ciepła i poprawią jego estetykę.

Tytuł projektu: Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy

Beneficjent: Gmina Siennica

Całkowita wartość projektu: 169 737,25 zł

Kwota dofinansowania: 135 789,80 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych