Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wkrótce dzięki wsparciu unijnemu gminy Kotuń, Mrozy i Siennica przeprowadzą termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektów pozwoli zredukować emisję zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczyć zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego zadania te otrzymają łącznie ponad 4,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Gmina Kotuń stawia na niskoemisyjność

Już niebawem ponad 3 mln zł wsparcia z UE trafi do gminy Kotuń. Projekt obejmie termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i Cisiu-Zagrudziu, które przekształcone zostaną na publiczne przedszkola. Projekt obejmie m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę kotłowni olejowych na pompy ciepła, modernizację systemów grzewczych, wentylacji oraz wymianę instalacji c.o. wraz z przewodami ogrzewania podłogowego i grzejnikami. Poza tym zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Wybudowane zostaną też indywidualne oczyszczalnie ścieków z instalacjami zasilania oczyszczalni i przepompowni oraz systemem drenaży rozsączających. Powyższe działania mają na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń

Beneficjent: Gmina Kotuń

Całkowita wartość projektu: 5 860 859,09 zł

Kwota dofinansowania: 3 076 387,24 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych w Mrozach

Do gminy Mrozy trafi ponad 1,1 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Mrozach. W ramach projektu zostaną wykonane prace remontowo-budowlane, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego, montaż zaworów termostatycznych i zastosowanie automatyki pogodowej. Poza tym oświetlenie elektryczne zostanie wymienione na energooszczędne typu LED. Dzięki realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna budynków i zmniejszy emisja gazów do atmosfery. Zmniejszeniu ulegną także koszty energii cieplnej i elektrycznej.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy

Beneficjent: Gmina Mrozy

Całkowita wartość projektu: 1 789 069,25 zł

Kwota dofinansowania: 1 112 362,83 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Przedszkola w Siennicy

Dzięki wsparciu unijnemu, blisko 136 tys. zł, w budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy wykonane zostaną prace remontowe poprawiające jego efektywność energetyczną. W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, strop, poddasze a także wymienione będą okna i drzwi. Działania te poprawią stan techniczny budynku, zmniejszą straty ciepła i poprawią jego estetykę.

Tytuł projektu: Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy

Beneficjent: Gmina Siennica

Całkowita wartość projektu: 169 737,25 zł

Kwota dofinansowania: 135 789,80 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś