Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do Płocka trafi kolejne wsparcie na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. Fundusze będą przeznaczone na zakup 8 autobusów niskoemisyjnych, budowę parkingu P&R wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą. Powstaną nowe ścieżki rowerowe i drogi. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 41 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Nowe autobusy, parking P&R wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą

Dzięki wsparciu unijnemu miasto zakupi 8 autobusów niskoemisyjnych, które jednorazowo będą mogły przewieźć 770 pasażerów. Przy ul. Kilińskiego powstaną parkingi, na których znajdą się 123 miejsca postojowe dla pojazdów osobowych, 6 miejsc dla niepełnosprawnych oraz 6 miejsc dla autobusów. Parkingi połączone będą wiaduktem nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica. Prace obejmą także instalację oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenia zieleni.

 

Rozbudowa Al. Kilińskiego oraz ulicy Mostowej i Kolejowej

Rozbudowa istniejącej ul. Kilińskiego obejmie 1,8-kilometrowy odcinek – od mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego do al. Piłsudskiego. W ramach projektu zostanie wymieniona i przebudowana nawierzchnia jezdni. Wzmocniona zostanie także jej konstrukcja. Przebudowa obejmie również al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Otolińską oraz skrzyżowania: al. Jachowicza z al. Kilińskiego i al. Kilińskiego z ulicami: 3 Maja, Padlewskiego, Dojazd, Sienkiewicza, Wyszogrodzką i Norbertańską. Projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej, remont i regulację wysokościową studzienek kanalizacji deszczowej, likwidację kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Przebudowana i rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach i oświetlenie uliczne. Powstaną nowe chodniki i dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych to 1,8 km.

Partnerami w projekcie są Miasto i Gmina Gąbin oraz Gmina Stara Biała. Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

 

Tytuł projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II”

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 48 618 600,01 zł

Kwota dofinansowania: 41 223 554,00 zł (37 054 880,00 zł EFRR + 4 168 674,00 zł)

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś