Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szybsze i wygodniejsze dotarcie do celu. Tak w skrócie można określić założenia trwających właśnie konkursów o unijne dofinansowanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w subregionach Mazowsza. Samorządy muszą złożyć unijne aplikacje do 1 września br. Pula konkursowa wynosi ponad 411 mln zł, a fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Łączenie szlaków komunikacyjnych

Czy fundusze unijne można zainwestować w dowolną drogę? Odpowiedź jest prosta – nie. Mogą to być drogi gminne, powiatowe lub wojewódzkie łączące się z trasami samochodowymi lub kolejowymi w obrębie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). To z pozoru trudne określenie oznacza inwestycje w połączenia uznane za najważniejsze dla rozwoju państw członkowskich UE. Drogi gminne i powiatowe mogą też prowadzić do portów lotniczych, portów morskich, centrów logistycznych, terminali towarowych, a także terenów inwestycyjnych. Drogi wojewódzkie mogą łączyć się natomiast z drogami krajowymi lub wypełniać luki komunikacyjne między miastami.

Oznacza to konkretne korzyści dla samorządów, mieszkańców i biznesu. Inwestycja w trasę prowadzącą do głównej stacji kolejowej w okolicy ułatwi dotarcie do pracy, szkoły lub na uczelnię. Dogodne połączenie z lotniskiem to magnes dla przedsiębiorców i turystów. Dobrze zaplanowana siatka komunikacyjna oznacza też większy potencjał regionu do przyciągania inwestorów, a w efekcie możliwość utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

–  W minionej unijnej perspektywie zainwestowaliśmy ponad 2 mld zł z RPO WM w przeszło 280 projektów drogowych. Nowy program regionalny to prawie 1 mld zł na dalszy rozwój sieci połączeń w województwie. Do 1 września trwają dwa ważne konkursy dla mieszkańców Siedlec, Płocka, Ciechanowa, Radomia, Ostrołęki i ich okolic, czyli subregionów Mazowsza. Ponad 411 mln zł z programu regionalnego pomoże samorządom stworzyć spójną mapę komunikacyjną, co może przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gmin i powiatów. Samorządy mają jeszcze dwa lata na zrealizowanie inwestycji – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Kompleksowe wsparcie

Fundusze unijne zasilą budowę i przebudowę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie ma charakter kompleksowy, ponieważ obejmie również infrastrukturę towarzyszącą i obiekty inżynieryjne zlokalizowane wzdłuż tras. Czyli co właściwie? Na przykład zatoki przystankowe, chodniki, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, ścieżki rowerowe, jak i systemy do sterowania sygnalizacją świetlną.

Kluczowe dla sukcesu projektu jest jego odpowiednie zaplanowanie. Dlatego fundusze unijne zasilą nie tylko realizację inwestycji, ale też etap przygotowawczy. Ekspertyzy, badania geologiczne, projekty budowlane, studium wykonalności to tylko niektóre z elementów koniecznych do wykonania. Na kolejnych etapach dofinansowanie obejmie natomiast m.in. zakup niezbędnych materiałów, przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne, rozbiórkowe i wykończeniowe.

 

Kilka ważnych liczb

Samorządy mają czas do 1 września na składanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z planami inwestycyjnymi dla subregionów (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Liczba mnoga nie jest tu przypadkowa, ponieważ możliwe jest ubieganie się o fundusze na dowolną ilość projektów. To szansa na pozyskanie unijnego wsparcia na realizację nawet kilku ważnych dla mieszkańców inwestycji. Należy jednak pamiętać, że jeden projekt oznacza budowę lub przebudowę jednego odcinka drogi.

O jakich funduszach mowa? Drogi gminne i powiatowe zasili 152,7 mln zł, drogi wojewódzkie natomiast 258,8 mln zł. To łącznie ponad 411 mln zł z RPO WM w tylko tegorocznych konkursach ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wyniki konkursów poznamy w styczniu 2017 roku. Drogi muszą powstać do 31 sierpnia 2018 roku. Co ważne, dofinansowanie obejmie wydatki poniesione
od początku 2014 roku.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś