Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Płońska trafią środki unijne na wykonanie termomodernizacji w szkołach podstawowych nr 2, 3 i 4 oraz w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Kolejowej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, burmistrz Płońska Andrzej Józef Pietrasik oraz skarbnik gminy Janina Lusawa.

 

Komisja Europejska postawiła sobie bardzo ambitne plany w zakresie ochrony środowiska, poprzez m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy zapewnienie efektywności energetycznej. Mamy, jako kraj dużo do nadrobienia w tych dziedzinach. Stąd również na Mazowszu staramy się zrobić w tym celu najwięcej, ile można. Dzisiejsza umowa dotyczy właśnie projektu wpisującego się w kurs na ochronę środowiska – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Płońsk otrzyma ponad 3,8 mln zł wsparcia unijnego na modernizację energetyczną 4 budynków użyteczności publicznej: SP Nr 2 przy ul. Szkolnej, SP Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego, SP Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej oraz Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej. W ramach projektu wykonane będzie ocieplenie obiektów tzn. dachów i stropodachów, ścian, a także ocieplenie i wymiana podłóg. Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Istniejące oświetlenie będzie zastąpione nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem LED. W każdym budynku przeprowadzona zostanie modernizacja systemów grzewczych i c.w.u. W budynku SP Nr 2 przy ul. Szkolnej przewidziano wymianę węzła ciepłowniczego na nowy kompaktowy dwufunkcyjny, a w SP 4 przy ul Grunwaldzkiej na jednofunkcyjny. Poza tym w budynkach zastosowane będą instalacje fotowoltaiczne (OZE). W SP Nr 2 przy ul. Szkolnej zaplanowano zamontowanie centrali pogodowej rejestrującej warunki pogodowe. Oprócz tego w każdym budynku przewidziano montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych oraz zaworów regulacyjnych sterowanych przez cyfrowy regulator węzła z kompensacją pogodową (SP Nr 2 ul. Szkolnej).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, poprawi ich bilans cieplny i obniży koszty funkcjonowania.

W ramach EFRR Gmina Płońsk ma możliwość przeprowadzenia tradycyjnej termomodernizacji budynków placówek oświatowych, ale także zastosowania najnowocześniejszych technologii zarządzania energią. Wiele z zastosowanych  rozwiązań należy do inteligentnych specjalizacji, które są specjalnością województwa mazowieckiego. Dlatego bardzo się cieszę, że doszło do podpisania umowy na realizację takiego projektu i na pewno będziemy bacznie obserwować skutki realizacji projektu, by wyciągać wnioski na przyszłość – podkreśla Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 5 303 430,27 zł

Kwota dofinansowania: 3 804 749,71 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś