Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Płońska trafią środki unijne na wykonanie termomodernizacji w szkołach podstawowych nr 2, 3 i 4 oraz w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Kolejowej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, burmistrz Płońska Andrzej Józef Pietrasik oraz skarbnik gminy Janina Lusawa.

 

Komisja Europejska postawiła sobie bardzo ambitne plany w zakresie ochrony środowiska, poprzez m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy zapewnienie efektywności energetycznej. Mamy, jako kraj dużo do nadrobienia w tych dziedzinach. Stąd również na Mazowszu staramy się zrobić w tym celu najwięcej, ile można. Dzisiejsza umowa dotyczy właśnie projektu wpisującego się w kurs na ochronę środowiska – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Płońsk otrzyma ponad 3,8 mln zł wsparcia unijnego na modernizację energetyczną 4 budynków użyteczności publicznej: SP Nr 2 przy ul. Szkolnej, SP Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego, SP Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej oraz Przedszkola Nr 1 przy ul. Kolejowej. W ramach projektu wykonane będzie ocieplenie obiektów tzn. dachów i stropodachów, ścian, a także ocieplenie i wymiana podłóg. Wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Istniejące oświetlenie będzie zastąpione nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem LED. W każdym budynku przeprowadzona zostanie modernizacja systemów grzewczych i c.w.u. W budynku SP Nr 2 przy ul. Szkolnej przewidziano wymianę węzła ciepłowniczego na nowy kompaktowy dwufunkcyjny, a w SP 4 przy ul Grunwaldzkiej na jednofunkcyjny. Poza tym w budynkach zastosowane będą instalacje fotowoltaiczne (OZE). W SP Nr 2 przy ul. Szkolnej zaplanowano zamontowanie centrali pogodowej rejestrującej warunki pogodowe. Oprócz tego w każdym budynku przewidziano montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych oraz zaworów regulacyjnych sterowanych przez cyfrowy regulator węzła z kompensacją pogodową (SP Nr 2 ul. Szkolnej).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, poprawi ich bilans cieplny i obniży koszty funkcjonowania.

W ramach EFRR Gmina Płońsk ma możliwość przeprowadzenia tradycyjnej termomodernizacji budynków placówek oświatowych, ale także zastosowania najnowocześniejszych technologii zarządzania energią. Wiele z zastosowanych  rozwiązań należy do inteligentnych specjalizacji, które są specjalnością województwa mazowieckiego. Dlatego bardzo się cieszę, że doszło do podpisania umowy na realizację takiego projektu i na pewno będziemy bacznie obserwować skutki realizacji projektu, by wyciągać wnioski na przyszłość – podkreśla Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 5 303 430,27 zł

Kwota dofinansowania: 3 804 749,71 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych