Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

20 dodatkowych miejsc w Przedszkolu nr 5 w Płońsku, podniesienie kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3 i 4 w Płońsku, a także wsparcie łącznie 270 uczniów ze Szkół Podstawowych w miejscowości Siedlin i Lisewo to cele projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 3,7 mln zł. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz Miasta Płońska oraz Aleksander Jarosławski Wójt Gminy Płońsk.

Edukacja dla malucha

Gmina Miasto Płońsk pozyskała unijne pieniądze na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi. Placówka będzie mogła utworzyć nową grupę dla 20 dzieci, co wpłynie na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci. W ramach projektu istniejący plac zabaw wzbogaci się o nowe zabawki dla młodszych. Będą to wielofunkcyjny zestaw zabawowy wyposażony m.in. w schodki i zjeżdżalnię oraz bujaki. Z placu zabaw będą mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnościami. Oferta przedszkola również zostanie rozszerzona. Dzieci skorzystają z arteterapii oraz zajęć z zakresu programowania, a wnioskodawca kupi niezbędne wyposażenie do prowadzenia tych zajęć. Z pomocy skorzysta także 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Biorąc udział w projekcie, będą mieli szansę udoskonalić swoje umiejętności, kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi.

 

Tytuł projektu: Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 352 540,00 zł

Kwota dofinansowania: 282 032,00 zł

Działanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna

 

– Wszyscy wiemy, jak ważna jest edukacja. Środki unijne na wsparcie uczniów, na rozwój placówek wychowania przedszkolnego czy doposażenie szkół to dobrze wydane pieniądze. Kolejne miliony trafiają do regionu płońskiego, gdzie obszar wsparcia jest szeroki, od zajęć wyrównawczych po nauczanie metodą eksperymentu. Pomoc dedykowana jest również nauczycielom – podkreślała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Nauka kompetencji kluczowych

Dzięki środkom unijnym, możliwe będzie wsparcie 1578 uczniów uczęszczających do 4 szkół podstawowych w Płońsku. Realizowany projekt pozwoli  zadbać o kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy. Ważny też będzie rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zakłada działania, które rozwiną u uczniów kompetencje kluczowe, np. znajomość języków obcych (j. angielski, j. francuski, j. rosyjski), umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, wsparcie będzie kierowane na rozwój umiejętności uniwersalnych, takich jak  kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. Uczniowie mający problemy w nauce, będą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze.

Na wsparcie mogą liczyć także dzieci z niepełnosprawnościami W rozpoznawaniu ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych pomoże doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

W ofercie szkół znajdą się także koła  zainteresowań. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu oraz nowoczesne i innowacyjne formy prowadzenia zajęć, np.: korzystanie z programów multimedialnych, e-podręczników. Uczniów czekają zajęcia z robotyki, programowania, a także wyjazdy edukacyjne np.: do Muzeum Narodowego, spotkania z aktorami oraz udział w wybranym spektaklu.

Wnioskodawca doposaży szkoły biorące udział w projekcie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne. W projekcie udział weźmie 33 nauczycieli, skorzystają oni z możliwości podniesienia kompetencji zawodowych.

 

Tytuł projektu: Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 2 245 041,98 zł

Kwota dofinansowania: 2 092 657,98 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Naukowy Zawrót Głowy

W Szkołach Podstawowych Siedlin i Lisewo szykują się zmiany. Gmina Płońsk zrealizuje projekt skierowany do 270 uczniów z tych szkół, którego celem będzie poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Młodzież skorzysta z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz językowych, dodatkowo będzie rozwijać swoje kompetencje kluczowe m.in. cyfrowe. W tym celu powstaną w szkołach  pracownie matematyczno – przyrodnicze, językowe oraz mobilne pracownie komputerowe. Wsparcie przewiduje rozwijanie wśród uczniów kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia, a także rozwiązywania problemów. Unijne dofinansowanie pozwoli także zadbać o  nauczycieli, doposażyć placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.

 

Tytuł projektu: Naukowy Zawrót Głowy

Beneficjent: Gmina Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1 410 336,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 336 416,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś