Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Zespół Klasztorny w Ratowie oraz Kościół pw. św. Leonarda w Chociszewie zostaną kompleksowo odnowione oraz częściowo zaadaptowane na cele społeczne. Dzięki wsparciu unijnemu w Ratowie zmodernizowane zostaną m.in. krużganki kościoła, północno-wschodnie skrzydło budynku klasztoru, budynki przyklasztorne oraz ogrody otaczające obiekt. Z kolei w kościele w Chociszewie powstanie nowa konstrukcja wieżyczki, drewniana elewacja przejdzie renowację a ażurowe ogrodzenie ceglane zostanie wyremontowane. Wartość dofinansowania projektu to ponad 3,6 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W RATOWIE

Zespół klasztorny w Ratowie z II poł. XVIII w. to unikatowy zabytek. Badania nad nim pozwoliły ustalić, że reprezentuje on odłam rokoko augsburskiego, które jest jednym z najciekawszych w tej części Europy. Ponadto miejsce to stanowi ważne centrum kulturalne, patriotyczne i edukacyjne, w którym prowadzone są bezpłatne warsztaty w formule żywych lekcji historii, zajęcia dla dzieci, ale też odbywają się tu spotkania dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ratowskim zespole klasztornym zostaną odrestaurowane tynki wewnętrzne, podłogi oraz osiemnastowieczne drzwi krużganków kościoła pw. św. Antoniego. Zostanie również dokończony remont konserwatorski budynku klasztornego, w którym w 2015 r. zostało utworzone centrum kulturalno-edukacyjne Ostoja św. Antoniego. Ponadto rewitalizacja obejmie budynki przyklasztorne, kuźnię, stajnię, stodołę i pustelnię. Będą tu realizowane przedsięwzięcia społeczne skupione w szczególności na  upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza, pokazywaniu „ginących” zawodów, jak również działania z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Inwestycja pozwoli też na prowadzenie na szerszą skalę bezpłatnych zajęć z hipoterapii i rekreacji konnej. Celom edukacyjnym i rekreacyjnym służyć będzie dokończenie działań związanych z rewitalizacją ogrodów pobernardyńskich, które znajdują się są na cennym przyrodniczo – obszarze „Natura 2000”.

W 2011 r. dzięki dotacji z województwa mazowieckiego udało się wymienić zniszczoną stolarkę okienną w krużgankach i kaplicy kościoła św. Antoniego. W 2012 r. zdobyliśmy środki z PROW na remont elewacji i dachów kościoła, w 2015 środki z RPO, które pozwoliły na renowację płd.-wsch. skrzydła budynku klasztornego z przeznaczeniem na cele społeczne. Dzisiejsza dotacja pozwoli na dokończenie działań rewitalizacyjnych. Sanktuarium nie tylko odzyska dawną świetność, ale będzie też mogło dalej rozwijać swoją działalność społeczną – mówi ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Rewitalizacja sanktuarium pozwoli w pełni wykorzystać budynek klasztorny na cele społeczne, a mieszkańcy i turyści zyskają możliwość zwiedzania historycznego kompleksu, odpoczynku wśród bujnej zawkrzańskiej przyrody i uczestniczenia w ciekawej ofercie kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. LEONARDA W CHOCISZEWIE

Drugą ważną inwestycją zrealizowaną w ramach projektu będzie renowacja zabytkowego drewnianego kościoła w Chociszewie, położonego w gminie Czerwińsk. W kościele znajdują się cenne zabytkowe elementy wyposażenia wnętrza z okresu manieryzmu i wczesnego baroku. W ramach działań renowacyjnych zostanie m.in. naprawiona konstrukcja wieżyczki kościoła, odnowiona drzwi i okna. Ponadto odrestaurowana zostanie drewniana elewacja oraz wyremontowane ażurowe ogrodzenie ceglane.

W ramach projektu przewidziano również stworzenie kompleksowej oferty z zakresu edukacji kulturalnej pod hasłem „Od manieryzmu do rokoko”. 

Tytuł projektu: Renowacja, modernizacja i częściowa adaptacja na cele społeczne Zespołu sakralnego w Ratowie (XVIII w.) wraz z otoczeniem (dokończenie działań rewitalizacyjnych zainicjowanych w latach ubiegłych) oraz renowacja zabytkowego kościoła w Chociszewie (XVIII w.) wraz z otoczeniem.

Beneficjent: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Całkowita wartość projektu: 4 564 530,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 651 624,00 zł

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś