Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Zespół Klasztorny w Ratowie oraz Kościół pw. św. Leonarda w Chociszewie zostaną kompleksowo odnowione oraz częściowo zaadaptowane na cele społeczne. Dzięki wsparciu unijnemu w Ratowie zmodernizowane zostaną m.in. krużganki kościoła, północno-wschodnie skrzydło budynku klasztoru, budynki przyklasztorne oraz ogrody otaczające obiekt. Z kolei w kościele w Chociszewie powstanie nowa konstrukcja wieżyczki, drewniana elewacja przejdzie renowację a ażurowe ogrodzenie ceglane zostanie wyremontowane. Wartość dofinansowania projektu to ponad 3,6 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W RATOWIE

Zespół klasztorny w Ratowie z II poł. XVIII w. to unikatowy zabytek. Badania nad nim pozwoliły ustalić, że reprezentuje on odłam rokoko augsburskiego, które jest jednym z najciekawszych w tej części Europy. Ponadto miejsce to stanowi ważne centrum kulturalne, patriotyczne i edukacyjne, w którym prowadzone są bezpłatne warsztaty w formule żywych lekcji historii, zajęcia dla dzieci, ale też odbywają się tu spotkania dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ratowskim zespole klasztornym zostaną odrestaurowane tynki wewnętrzne, podłogi oraz osiemnastowieczne drzwi krużganków kościoła pw. św. Antoniego. Zostanie również dokończony remont konserwatorski budynku klasztornego, w którym w 2015 r. zostało utworzone centrum kulturalno-edukacyjne Ostoja św. Antoniego. Ponadto rewitalizacja obejmie budynki przyklasztorne, kuźnię, stajnię, stodołę i pustelnię. Będą tu realizowane przedsięwzięcia społeczne skupione w szczególności na  upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza, pokazywaniu „ginących” zawodów, jak również działania z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Inwestycja pozwoli też na prowadzenie na szerszą skalę bezpłatnych zajęć z hipoterapii i rekreacji konnej. Celom edukacyjnym i rekreacyjnym służyć będzie dokończenie działań związanych z rewitalizacją ogrodów pobernardyńskich, które znajdują się są na cennym przyrodniczo – obszarze „Natura 2000”.

W 2011 r. dzięki dotacji z województwa mazowieckiego udało się wymienić zniszczoną stolarkę okienną w krużgankach i kaplicy kościoła św. Antoniego. W 2012 r. zdobyliśmy środki z PROW na remont elewacji i dachów kościoła, w 2015 środki z RPO, które pozwoliły na renowację płd.-wsch. skrzydła budynku klasztornego z przeznaczeniem na cele społeczne. Dzisiejsza dotacja pozwoli na dokończenie działań rewitalizacyjnych. Sanktuarium nie tylko odzyska dawną świetność, ale będzie też mogło dalej rozwijać swoją działalność społeczną – mówi ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Rewitalizacja sanktuarium pozwoli w pełni wykorzystać budynek klasztorny na cele społeczne, a mieszkańcy i turyści zyskają możliwość zwiedzania historycznego kompleksu, odpoczynku wśród bujnej zawkrzańskiej przyrody i uczestniczenia w ciekawej ofercie kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. LEONARDA W CHOCISZEWIE

Drugą ważną inwestycją zrealizowaną w ramach projektu będzie renowacja zabytkowego drewnianego kościoła w Chociszewie, położonego w gminie Czerwińsk. W kościele znajdują się cenne zabytkowe elementy wyposażenia wnętrza z okresu manieryzmu i wczesnego baroku. W ramach działań renowacyjnych zostanie m.in. naprawiona konstrukcja wieżyczki kościoła, odnowiona drzwi i okna. Ponadto odrestaurowana zostanie drewniana elewacja oraz wyremontowane ażurowe ogrodzenie ceglane.

W ramach projektu przewidziano również stworzenie kompleksowej oferty z zakresu edukacji kulturalnej pod hasłem „Od manieryzmu do rokoko”. 

Tytuł projektu: Renowacja, modernizacja i częściowa adaptacja na cele społeczne Zespołu sakralnego w Ratowie (XVIII w.) wraz z otoczeniem (dokończenie działań rewitalizacyjnych zainicjowanych w latach ubiegłych) oraz renowacja zabytkowego kościoła w Chociszewie (XVIII w.) wraz z otoczeniem.

Beneficjent: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Całkowita wartość projektu: 4 564 530,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 651 624,00 zł

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych