Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Szydłowiec zainwestuje fundusze unijne w rewitalizację Starego Miasta. Zagospodarowany zostanie teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką, a kino Górnik przejdzie modernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

 

Do końca 2019 r. obszar Starego Miasta w Szydłowcu wraz z przyległymi do niego ulicami zostanie zmodernizowany. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Powstaną boiska, skate park i parkingi. Wykonany zostanie też ciąg pieszy nad rzeką Korzeniówką od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego oraz droga dojazdowa do ulicy Rzecznej. Poza tym ulice Źródlana i Rzeczna zostaną przebudowane a brzegi rzeki Korzeniówki w Szydłowcu umocnione.

Projekt obejmie również remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz modernizację i adaptację na cele widowiskowo-świetlicowe dawnego Kina Górnik przy ul. Strażackiej.

Dzięki realizacji inwestycji w Szydłowcu powstanie nowa przestrzeń kulturalna, społeczna i gospodarcza. Powstaną nowe miejsca integracji lokalnej społeczności. A dzięki udostępnieniu przestrzeni do zakładania działalności gospodarczej zwiększy się również zatrudnienie.

 

Tytuł projektu: Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Całkowita wartość projektu: 6 600 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 611 999,98 zł (3 009 999,98 EFRR + 602 000,00 BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś