Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Szydłowiec zainwestuje fundusze unijne w rewitalizację Starego Miasta. Zagospodarowany zostanie teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką, a kino Górnik przejdzie modernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

 

Do końca 2019 r. obszar Starego Miasta w Szydłowcu wraz z przyległymi do niego ulicami zostanie zmodernizowany. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Powstaną boiska, skate park i parkingi. Wykonany zostanie też ciąg pieszy nad rzeką Korzeniówką od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego oraz droga dojazdowa do ulicy Rzecznej. Poza tym ulice Źródlana i Rzeczna zostaną przebudowane a brzegi rzeki Korzeniówki w Szydłowcu umocnione.

Projekt obejmie również remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz modernizację i adaptację na cele widowiskowo-świetlicowe dawnego Kina Górnik przy ul. Strażackiej.

Dzięki realizacji inwestycji w Szydłowcu powstanie nowa przestrzeń kulturalna, społeczna i gospodarcza. Powstaną nowe miejsca integracji lokalnej społeczności. A dzięki udostępnieniu przestrzeni do zakładania działalności gospodarczej zwiększy się również zatrudnienie.

 

Tytuł projektu: Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu

Beneficjent: Gmina Szydłowiec

Całkowita wartość projektu: 6 600 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 611 999,98 zł (3 009 999,98 EFRR + 602 000,00 BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych