Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska wspiera Mazowsze w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i ograniczaniu skutków klęsk żywiołowych. Dzięki ponad 34,5 mln zł dofinansowania przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy wzdłuż Wisły w gminie Maciejowice. Wsparcie projektu pochodzi z programu regionalnego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska przy udziale Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Roberta Chciuka oraz Władz gminy Maciejowice.

 

 

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Dlatego Unia Europejska od lat wspiera zrównoważony rozwój gospodarki zakładający ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie jego zasobów. Pomoc finansowa kierowana jest również na działania ograniczające skutki zmian klimatu, takie jak ochrona przed katastrofami naturalnymi. Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa wału przeciwpowodziowych w gminie Maciejowice. W realizacji inwestycji pomoże ponad 34,5 mln zł dofinansowania z programu regionalnego. Jak zauważa Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej działania związane z adaptacją do zmian klimatu i zarządzaniem ryzykiem powodziowym, w które wpisuje się projekt, są jednym z priorytetów dla polityki spójności Unii Europejskiej. – Dlatego w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska otrzymała ponad 1,1 miliarda euro bezzwrotnej pomocy na przedsięwzięcia, które pomogą ochronić ludzi i cenną infrastrukturę przed powodzią, ale również na wyposażenie służb ratowniczych, zarządzanie wodami opadowymi czy małą retencję. Wsparcie będzie kontynuowane w budżecie na lata 2021-2027, dlatego ważne jest odpowiednio wczesne przygotowanie kolejnych projektów przeciwpowodziowych, zgodnych z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej – podkreśla dyrektor.

 

Inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Maciejowice

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na przebudowę 4 kilometrów wału na odcinku Bączki -Antonówka Świerżowska. Jak podkreśla Marszałek Adam Struzik – To kluczowa inwestycja. W obliczu ogromnych zmian klimatycznych, jakie dzieją się w zasadzie na naszych oczach, musimy robić wszystko, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wisła to piękna rzeka, ale jak pokazują poprzednie lata – bywa też niebezpieczna. Dlatego trzymam kciuki za jak najszybsze rozpoczęcie i zakończenie tej wielomilionowej inwestycji. Znaczenie inwestycji dla społeczności lokalnej podkreślił także Tomasz Kwiatkowski Wójt Gminy Maciejowice – To chyba najważniejsza inwestycja dla nas jako samorządu gminy, ale również dla naszych mieszkańców, ponieważ zabezpiecza ich mienie, dorobek życia, ale przede wszystkim zapewnia ochronę zdrowia I bezpieczeństwo. Robert Chciuk Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych nakreślił z kolei kontekst inwestycji z perspektywy ochrony przeciwpowodziowej, której istotnym elementem jest właśnie teren Wisły Środkowej, która przebiega między innymi przez dolinę maciejowicką. Zaznaczył również, że przebudowane wały będą zabezpieczeniem dla około 4 tys. mieszkańców.

Prace będą prowadzone na fragmencie ponad 26-kilometrowego wału, który chroni przed powodzią mieszkańców Doliny Maciejowickiej, a także zlokalizowane tam budynki i uprawy rolne. Planowany do przebudowy odcinek nie zapewnia pełnej ochrony przeciwpowodziowej, dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji. Prace obejmą m.in.: przebudowę korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienie korpusu i podłoża wału, przebudowę przepustu oraz wykonanie schodów skarpowych w czternastu lokalizacjach. W planach jest również budowa drogi eksploatacyjnej z przejazdami i zjazdami wałowymi.

 

Tytuł projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900 -30+900

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Całkowita wartość projektu: 43 915 724,37

Kwota dofinansowania z UE: 34 538 999,97

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Fundusze Europejskie wspierają inwestycje w powiecie garwolińskim

Gmina Maciejowice jest jednym z partnerów samorządu Mazowsza w realizacji projektu mającego na celu zwiększanie dostępu do e-usług w administracji. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych samorządów i przedsiębiorców z powiatu garwolińskiego podsumowuje członek zarządu Janina Ewa OrzełowskaW sumie udało się pozyskać do tej pory ponad 57 mln zł dofinansowania z naszego programu regionalnego na różnego rodzaju projekty służące lokalnym społecznościom. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej wprowadzono m.in. e-usługi z SPZOZ w Garwolinie, rozbudowano budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie, ale też dofinansowanie zyskały termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Pilawa, Parysów, Sobolew, Miastków Kościelny, Borowie i Żelechów. Przy dworcu PKP w Pilawie trwają prace nad budową centrum przesiadkowego, które będzie udogodnieniem w codziennych podróżach. Mieszkańcy korzystają też z efektów projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, kształcenia dzieci i młodzieży, a także aktywizacji zawodowej.

Mazowsze w walce z COVID-19

Samorząd województwa mazowieckiego realizuje obecnie jeden z największych projektów unijnych, którego celem jest doposażenie mazowieckich placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej. Wartość tego zadania to aż 360 mln zł Jednym z partnerów projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, do którego trafiły respirator specjalistyczny mobilny, ponad 65 tys. sztuk środków ochrony osobistej w tym, rękawiczki, maseczki, przyłbice, gogle, fartuchy a także 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Z kolei dzięki wsparciu udzielonemu przez władze Brandenburgii do szpitala trafią także pulsoksymetry.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o wciąż dostępnych możliwościach pozyskania dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś