Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki unijnemu wsparciu wykonane zostaną prace konserwatorsko-budowlane w obiektach sakralnych diecezji radomskiej. W Radomiu obejmą one kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, dawny klasztor Sióstr Benedyktynek przy ul. Malczewskiego w części zajmowanej przez archiwum diecezjalne, a także teren cmentarza przy ul. Limanowskiego. Z kolei w Chotczy Dolnej wyremontowana zostanie kaplica pw. Trójcy Świętej i Aniołów Stróżów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu Roman Adamczyk.

Już w drugiej połowie 2018 r. dzięki ponad 3,2 mln zł unijnego dofinansowania w diecezji radomskiej oddane zostaną do użytku odremontowane zabytki sakralne. W kościele pw. NSJ w Radomiu wykonany zostanie remont elewacji nawy głównej, naw bocznych, prezbiterium, a także remont dachów, instalacji deszczowej, ogrodzenia oraz nawierzchni placu kościelnego. Z kolei w części budynku Kurii Diecezji Radomskiej przeznaczonej na archiwum zostaną wzmocnione posadzki, odnowione tynki i wymieniona stolarka drzwiowa. Budynek dawnej kancelarii na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakupione zostanie również odpowiednie wyposażenie. Ponadto w ramach projektu wykonana zostanie digitalizacja metryk parafii położonych na terenie diecezji radomskiej. Wcześniej zdigitalizowane metryki zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem, a ich kopie cyfrowe znajdą się w nowo utworzonym repozytorium cyfrowym i będą dostępne do wglądu w kancelarii na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu. Natomiast budynek kaplicy w Chotczy Dolnej zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wykonane zostaną tam instalacje elektryczna, alarmowa i nagłaśniająca, a teren wokół kaplicy zostanie zagospodarowany.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wacława w Radomiu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Chotczy oraz Diecezji Radomskiej.

Tytuł projektu: Remont zabytków sakralnych z terenu Diecezji Radomskiej: 3 budynków znajdujących się w Radomiu:

kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego, dawnej kancelarii na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego, dawnego klasztoru Sióstr Benedyktynek oraz przywrócenie do użytkowania budynku kaplicy w Chotczy Dolnej

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu

Całkowita wartość projektu: 6 252 129,36 zł

Kwota dofinansowania: 3 271 574,45 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś