Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne wsparcie unijne dla warszawskich i podwarszawskich instytucji. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają w sumie ponad 32 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzyma 17,6 mln zł na utworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX. W Instytucie Matki i Dziecka dzięki ponad 10,8 mln zł wsparcia powstanie Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka. Z kolei Uniwersytet Warszawski ponad 3,4 mln zł przeznaczy na utworzenie w bibliotece uniwersyteckiej sali wystawowej – Rembrandt na Powiślu. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i beneficjenci.

CentriX w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku powstanie laboratorium centralne, w którym realizowane będą badania nieniszczące (NDT – non destructive testing) przede wszystkim badania radiacyjne. Służą one m.in. do kontroli wyrobów, jakości dostaw surowcowych, kontroli technicznej obiektów infrastrukturalnych, procesów przemysłowych, a także kontroli infrastruktury produkcyjnej, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ekonomicznej. W ramach projektu powstanie centrum badawczo-wdrożeniowe, w skład którego będą wchodzić laboratoria do prac nad radiografią szybką, systemów detekcyjnych, nieniszczących badań materiałowych oraz stanowisko badawcze struktur przyśpieszających. Poza tym NCBJ zakupi infrastrukturę badawczą służącą rozwojowi technologii i urządzeń. Stosowanie ultranowoczesnych technik badań nieniszczących, dostosowanych do potrzeb odbiorców  wpłynie na wzrost produktywności i innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw

 

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Całkowita wartość projektu: 27 916 756,25 zł

Kwota dofinansowania: 17 686 257,52 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Dzięki wsparciu unijnemu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie utworzy Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka – innowacyjny na skalę światową ośrodek prac B+R. Centrum powstanie z dwóch jednostek instytutu – Zakładu Genetyki Medycznej i Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej. Projekt zakłada wyposażenie go w wysokospecjalistyczną aparaturę badawczą do badań diagnostycznych z zakresu genetyki, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu (WWM) i przesiewu diagnostycznego noworodków. Pozwoli to na opracowanie ulepszonych oraz zupełnie nowych metod diagnostycznych. Dzięki nim zwiększy się trafność diagnostyczna i zakres analizowanych parametrów. Możliwa będzie również szybsza wykrywalność chorób w ich wczesnym stadium.

 

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Całkowita wartość projektu: 13 581 753,66 zł

Kwota dofinansowania: 10 864 777,70 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Rembrandt na Powiślu – nowa sala wystawowa w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

W drugiej połowie tego roku w bibliotece uniwersyteckiej UW powstanie nowa sala wystawiennicza – Rembrandt na Powiślu. Dzięki wsparciu unijnemu powstanie nowoczesna przestrzeń wystawiennicza. W ramach projektu wykonany zostanie remont pomieszczenia, m.in.: wymienione będą podłogi, okna, drzwi i istniejące obecnie przeszklenia. Powstanie system wentylacji i klimatyzacji, a także nowe instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne i grzewcze. Sala będzie miała także nowe oświetlenie oraz dodatkowo oświetlenie gablot i ekspozycji. Zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie w tym mobilne ścianki ekspozycyjne, gabloty, kiosk informacyjny, dwa prezentery, dwa monitory dotykowe, system audio z głośnikami i wzmacniaczem oraz odtwarzacze z oprogramowaniem. Poza tym do sali wystawowej zakupione będą: stół konferencyjny, dwa fotele obrotowe i 50 składanych krzeseł. Natomiast stanowisko recepcyjne oprócz mebli zaopatrzone zostanie w kasę fiskalną, drukarkę do biletów i komputer.

Realizacja projektu pozwoli w efektywny sposób wykorzystywać zgromadzone przez BUW unikatowe zbiory oraz zwiększy do nich dostęp.

 

Tytuł projektu: Rembrandt na Powiślu – profesjonalna Sala Wystawowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie do eksponowania obiektów na papierze

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Całkowita wartość projektu: 4 465 823,72 zł

Kwota dofinansowania: 3 464 248,28 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy o przeszło 480 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych