Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki unijnemu wsparciu zostaną wdrożone nowoczesne usługi medyczne w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce i w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap w Łosicach. Z kolei powiat sokołowski zainwestuje unijne środki we wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 3,2 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Unijne wsparcie na e-zdrowie w SSZZOZ w Rudce

Już w drugiej połowie 2017 r. w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce dostępna będzie platforma świadczenia e-usług. Umożliwi ona wymianę informacji między różnymi placówkami zdrowotnymi. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siennicy i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckiem. W ramach projektu rozbudowane zostanie całe środowisko teleinformatyczne. Wprowadzony zostanie system elektronicznej dokumentacji medycznej i archiwizacji danych. Pozwoli to na gromadzenie w jednym miejscu wyników badań diagnostycznych, obrazów rentgenowskich oraz danych ze wszystkich urządzeń medycznych. Dostęp do pełnej dokumentacji o stanie zdrowia pacjenta ułatwi i przyspieszy podjęcie decyzji o przebiegu leczenia przez lekarza prowadzącego. Pacjent z kolei otrzyma zdalny dostęp do m.in. historii swojej choroby, wizyt, wyników badań, zaleceń i recept. Będzie mógł także drogą elektroniczną zapisywać się, odwoływać bądź zmieniać termin swojej wizyty u specjalisty. Aby ułatwić wgląd w potrzebne dane w dowolnym czasie i miejscu platforma e-usług będzie dostępna także na urządzeniach mobilnych.

Tytuł projektu:

Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce.

Beneficjent:

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Całkowita wartość projektu:

2 543 900,00 zł

Kwota dofinansowania:

2 035 119,99 zł

Działanie:

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Środki unijne na ochronę zdrowia w powiecie łosickim

Dzięki środkom unijnym już w drugiej połowie 2017 r. w placówce medycznej NZOZ Eskulap wdrożony zostanie zintegrowany system informatyczny. Obejmie on trzy portale – dwa umożliwiające świadczenie e-usług dla pacjentów i partnerów oraz jeden służący do zarządzania placówką. Wdrożone zostaną moduły m.in. do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną i jej archiwizacją, obsługi rejestracji czy moduł do diagnostyki obrazowej. Możliwe będzie świadczenie takich usług jak e-rejestracja i e-konsultacje. Usprawni to organizację procesu leczenia, a system elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwi wymianę danych z innymi placówkami.

Tytuł projektu:

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce „LEKARZE RODZINNI – ESKULAP” Sp. z o. o. celem świadczenia e- usług zdrowotnych.

Beneficjent:

Lekarze rodzinni – ESKULAP Sp. z o. o.

Całkowita wartość projektu:

842 576,03 zł

Kwota dofinansowania:

674 060,82 zł

Działanie:

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Poprawa bezpieczeństwa w powiecie sokołowskim

W połowie przyszłego roku na terenie powiatu sokołowskiego wdrożony zostanie zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami i katastrofami. Unijne środki zainwestowane zostaną w budowę 29 nowych punktów alarmowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli i monitorowania sytuacji w powiecie. W skład sytemu wejdzie też stacja pogodowa, dwa detektory skażeń oraz detektor promieniowania. Powiat sokołowski będzie realizował projekt w partnerstwie z gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń i Miasto Sokołów Podlaski. Nowy system zostanie zintegrowany z systemem wojewódzkim, co pozwoli na obsługę punktów alarmowych na różnych szczeblach zarządzania kryzysowego.

Tytuł projektu:

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego.

Beneficjent:

Powiat sokołowski

Całkowita wartość projektu:

756 060,05 zł

Kwota dofinansowania:

524 984,00 zł

Działanie:

5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś