Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trafi wsparcie unijne na wykonanie termomodernizacji w ośmiu budynkach wchodzących w skład infrastruktury SGGW. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 3,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski

„Ten projekt jest ważny z punktu widzenia polityki ekologicznej, jaką prowadzi samorząd województwa mazowieckiego. To także krajowa i europejska polityka dotycząca ograniczania zużycia energii, zapylenia powietrza czy redukcji gazów cieplarnianych. To także kolejna inwestycja SGGW. Uczelnia pozyskała już ok 200 mln zł z funduszy europejskich” – powiedział marszałek Adam Struzik.

„Każdy projekt zmienia naszą uczelnię, a teraz kierujemy swoje działania na oszczędności. Gdy osiem budynków zostanie zmodernizowanych, na pewno szkoła będzie płaciła mniejsze rachunki” – dodał rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Inwestycja obejmie kompleksową modernizacją ośmiu budynków tj.: Centrum Informatycznego, Auli Kryształowej, administracji uczelnianej, kwestury, rektoratu i trzech budynków Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-modernizacyjne, m.in.: ocieplenie stropodachów oraz ścian i podłóg. Wymienione zostaną okna, systemy – grzewcze i chłodzące, a także wentylacji i klimatyzacji. Zainstalowane będą nowe liczniki, zawory i termostaty. Oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia strat ciepła oraz do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków SGGW. Efektywniejsze wykorzystanie energii przyczyni się także do redukcji gazów cieplarnianych i pyłów, a co za tym idzie do wzrostu jakości powietrza w otoczeniu.

 Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 4 093 791,98 zł

Kwota dofinansowania: 3 174 612,02 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś